Metronic logo
Metronic logo

Konwertery/ Przetworniki

M-2MB

Dwukanałowy moduł wejść przeznaczony do konwersji sygnałów analogowych na wartości cyfrowe dostępne w standardzie RS-485 / Modbus RTU.

Dwukanałowy moduł wejść analogowych

Współpraca z

• Czujnikami RTD (2-, 3- lub 4-przewodowe) typu Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000
• Czujnikami TC typu J, K, T, E, B, N, R, S (automatyczna kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
• Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA
• Przetwornikami z liniowym wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 … 2.5 kΩ
• Przetwornikami z liniowym wyjściem napięciowym w zakresie -1 V … +1 V
W przypadku podłączeń 3- lub 4- przewodowych dostępne jest tylko jedno wejście analogowe.
Przetwornik z wyjściem prądowym wymaga zewnętrznego zasilania, typowo 24 VDC.

Komunikacja z systemem nadrzędnym

• Separowany galwanicznie port RS-485, transmisja zgodna z protokołem Modbus RTU
• Wewnętrzny układ terminujący włączany za pomocą przełącznika
• Prędkość transmisji RS-485: od 1200 bps do 230,4 kbps
• 5 funkcji Modbus: 03, 04, 06, 08, 16

Inne funkcje

• Kompensacja temperatury zimnych końców wewnętrzym czujnikiem temperatury
• Sygnalizacja zasilania urządzenia diodą LED
• Zasilanie modułu 24V AC/DC
• Obudowa umożliwia montaż na szynie TS-35

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

WEJŚCIA
Liczba wejść ·  2: podłączenie 2-przewodowe

·  1: podłączenie 3- lub 4-przewodowe

Typ wejść RTD/R, TC/U, 0/4-20mA(1)
Separacja galwaniczna między wejściami Brak
(1)Ustawienie typu wejścia za pomocą zwór wewnątrz przyrządu.
Konfiguracja wejścia typu RTD/R
Typ czujnika Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, liniowy rezystancyjny
Sposób podłączenia czujnika 4-, 3- lub 2-przewodowo
Prąd czujnika ·  200 mA; podłączenie 2-, 3-przewodowe

·  400 mA; podłączenie 4-przewodowe

Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 4- lub 3-przewodowym Automatyczna + stała w zakresie  -100 .. +100  Ω
Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 2-przewodowym Stała w zakresie  -100 .. +100 Ω
Rezystancja przewodów Max. 50  Ω
Zakres pomiaru rezystancji Max. 2,5 kΩ
Charakterystyka przetwarzania dla R Liniowa
Czas pomiaru (jeden kanał) ·  480 ms; podłączenie 2-, 4-przewodowe

·  960 ms; podłączenie 3-przewodowe

Konfiguracja wejścia typu TC/U
Kompensacja spoiny odniesienia Wewnętrzny czujnik Pt1000
Zakres kompensacji spoiny odniesienia -50,0 .. +99,9 °C
Zakres mierzonego napięcia – 1 ..  +1 V
Maksymalna rezystancja przewodów  kompensacyjnych  (doprowadzających
do czujnika)
 150 W
Rezystancja wejściowa >10 kW
Charakterystyka przetwarzania (dla U) Liniowa
Czas pomiaru (jeden kanał) 240 ms
Konfiguracja wejścia typu 0/4-20mA
Zakres pomiaru 0-24mA
Rezystancja wejściowa 92 W +/-5%
Zasilanie przetwornika z przyrządu Nie
Maksymalne napięcie wejściowe ±30 VDC pomiędzy zaciskami I+, I-
Czas pomiaru (jeden kanał) 240 ms
Błąd pomiaru
Błąd podstawowy (dla temp. otoczenia +25 °C) Wg tabeli dla danego typu czujnika
Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu /10 °C
PORT SZEREGOWY RS-485
Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-), GND
Separacja galwaniczna Tak, 500 V AC/DC
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokół transmisji Modbus RTU (Slave)
Maksymalna długość linii 1200 m
Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 9.6, 19.2, 115.2, 230.4 kbps (programowana)
Kontrola parzystości Even, Odd, None (programowana)
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (1 lub 2 bity stopu dla None)
Minimalne opóźnienie odpowiedzi 0 .. 7000 ms (programowane)
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) B(-) ±14 V
Maksymalne napięcie sumaryczne  A(+) –„masa” lub  B(-) –„masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0= 27 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE= 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
ZASILANIE
Napięcie zasilania 24 VAC (+5% / -10%)

20 .. 30 VDC (biegunowość obojętna)

Moc pobierana Max. 2 W (typowo 0,8 W)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy -20 .. +60 °C
Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
Wilgotność względna podczas pracy 5 .. 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP20
WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA
Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
Wymiary 82 mm X 90,5 mm X 23 mm
Masa Ok. 0,2 kg


Opis

Dwukanałowy moduł wejść analogowych

Współpraca z

• Czujnikami RTD (2-, 3- lub 4-przewodowe) typu Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000
• Czujnikami TC typu J, K, T, E, B, N, R, S (automatyczna kompensacja temperatury spoiny odniesienia)
• Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA
• Przetwornikami z liniowym wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 … 2.5 kΩ
• Przetwornikami z liniowym wyjściem napięciowym w zakresie -1 V … +1 V
W przypadku podłączeń 3- lub 4- przewodowych dostępne jest tylko jedno wejście analogowe.
Przetwornik z wyjściem prądowym wymaga zewnętrznego zasilania, typowo 24 VDC.

Komunikacja z systemem nadrzędnym

• Separowany galwanicznie port RS-485, transmisja zgodna z protokołem Modbus RTU
• Wewnętrzny układ terminujący włączany za pomocą przełącznika
• Prędkość transmisji RS-485: od 1200 bps do 230,4 kbps
• 5 funkcji Modbus: 03, 04, 06, 08, 16

Inne funkcje

• Kompensacja temperatury zimnych końców wewnętrzym czujnikiem temperatury
• Sygnalizacja zasilania urządzenia diodą LED
• Zasilanie modułu 24V AC/DC
• Obudowa umożliwia montaż na szynie TS-35

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Dane techniczne
WEJŚCIA
Liczba wejść ·  2: podłączenie 2-przewodowe

·  1: podłączenie 3- lub 4-przewodowe

Typ wejść RTD/R, TC/U, 0/4-20mA(1)
Separacja galwaniczna między wejściami Brak
(1)Ustawienie typu wejścia za pomocą zwór wewnątrz przyrządu.
Konfiguracja wejścia typu RTD/R
Typ czujnika Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, liniowy rezystancyjny
Sposób podłączenia czujnika 4-, 3- lub 2-przewodowo
Prąd czujnika ·  200 mA; podłączenie 2-, 3-przewodowe

·  400 mA; podłączenie 4-przewodowe

Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 4- lub 3-przewodowym Automatyczna + stała w zakresie  -100 .. +100  Ω
Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 2-przewodowym Stała w zakresie  -100 .. +100 Ω
Rezystancja przewodów Max. 50  Ω
Zakres pomiaru rezystancji Max. 2,5 kΩ
Charakterystyka przetwarzania dla R Liniowa
Czas pomiaru (jeden kanał) ·  480 ms; podłączenie 2-, 4-przewodowe

·  960 ms; podłączenie 3-przewodowe

Konfiguracja wejścia typu TC/U
Kompensacja spoiny odniesienia Wewnętrzny czujnik Pt1000
Zakres kompensacji spoiny odniesienia -50,0 .. +99,9 °C
Zakres mierzonego napięcia – 1 ..  +1 V
Maksymalna rezystancja przewodów  kompensacyjnych  (doprowadzających
do czujnika)
 150 W
Rezystancja wejściowa >10 kW
Charakterystyka przetwarzania (dla U) Liniowa
Czas pomiaru (jeden kanał) 240 ms
Konfiguracja wejścia typu 0/4-20mA
Zakres pomiaru 0-24mA
Rezystancja wejściowa 92 W +/-5%
Zasilanie przetwornika z przyrządu Nie
Maksymalne napięcie wejściowe ±30 VDC pomiędzy zaciskami I+, I-
Czas pomiaru (jeden kanał) 240 ms
Błąd pomiaru
Błąd podstawowy (dla temp. otoczenia +25 °C) Wg tabeli dla danego typu czujnika
Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu /10 °C
PORT SZEREGOWY RS-485
Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-), GND
Separacja galwaniczna Tak, 500 V AC/DC
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokół transmisji Modbus RTU (Slave)
Maksymalna długość linii 1200 m
Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 9.6, 19.2, 115.2, 230.4 kbps (programowana)
Kontrola parzystości Even, Odd, None (programowana)
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (1 lub 2 bity stopu dla None)
Minimalne opóźnienie odpowiedzi 0 .. 7000 ms (programowane)
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) B(-) ±14 V
Maksymalne napięcie sumaryczne  A(+) –„masa” lub  B(-) –„masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0= 27 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE= 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
ZASILANIE
Napięcie zasilania 24 VAC (+5% / -10%)

20 .. 30 VDC (biegunowość obojętna)

Moc pobierana Max. 2 W (typowo 0,8 W)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy -20 .. +60 °C
Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
Wilgotność względna podczas pracy 5 .. 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP20
WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA
Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
Wymiary 82 mm X 90,5 mm X 23 mm
Masa Ok. 0,2 kg
Przykłady aplikacji
Akcesoria
Zapytaj o produkt