Metronic logo
Metronic logo

Liczniki przepływu

FP40

FP40 to wszechstronny i precyzyjny komputer przepływowy służący do pomiaru pary i wody w różnych instalacjach przemysłowych, pomiarów gazów przemysłowych oraz typowych lub specjalnych cieczy (takich jak glikol, woda przechłodzona, oleje) w systemach wymiany ciepła. Istnieje możliwość lokalnego alarmowania lub prostej realizacji sterowania. Dane są rejestrowane i mogą być odczytywane lokalnie lub okresowo za pomocą pamięci USB lub przez serwer WWW.

Przyrząd może być włączony do komputerowego systemu nadrzędnego przez: port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW) oraz przez port RS-485 (protokół Modbus RTU) i może pracować w rozproszonych systemach sterowania.

FP40 może zostać skonfigurowane z wykorzystaniem panelu przedniego lub przy użyciu dedykowanego programu komputerowego Config.

Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody i innych mediów wraz z elektroniczną rejestracją wyników

 • Modułowa budowa przelicznika
 • Rozliczanie 1 lub 2 aplikacji
 • Pomiary pomocnicze i obliczenia
 • Dotykowy, 4” kolorowy wyświetlacz LCD
 • Graficzny schemat układu pomiarowego
 • Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
 • Funkcje alarmowo–sterujące
 • 4 przekaźniki wyjściowe (6 dodatkowych opcjonalnie)
 • 1 wyjście analogowe 4-20mA (3 dodatkowe opcjonalnie)
 • Port Ethernet, Modbus TCP Client/Server
 • Port RS–485, Modbus RTU Master/Slave
 • Port USB na płycie czołowej
 • Email o stanach alarmowych i licznikach
 • Dedykowane oprogramowanie komputerowe do uruchamiania i wizualizacji danych archiwalnych
 • Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT

Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy I gazów technicznych

Dla aplikacji A lub B kreator umożliwia wybór jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:

 • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
 • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
 • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
 • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
 • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
 • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
 • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
 • pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
 • układ pomiaru przepływu i energii gazów technicznych

Pomiar przepływu

Przelicznik może pracować z przepływomierzami:

 • masowymi
 • objętościowymi
 • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)

Wejścia I typy kanałów

FP40 może zawierać do 12 wejść analogowych lub moduły sieciowe HART i Modbus. FP40 w podstawowej konfiguracji posiada port Ethernet, port RS-485 (Modbus RTU Slave), 4 przekaźniki alarmowe i wyjście analogowe 4-20mA oraz sloty na dwa moduły wejść / wyjść z tabeli poniżej. Przelicznik posiada dwa układy pomiarowe oraz 16 kanałów pomocniczych, które mogą być użyte jako kanały pomiarowe lub matematyczne. Przyrząd umożliwia zasilanie pętli prądowej dla przetworników 0/4-20mA. Istnieje możliwość zdefiniowania do 10 charakterystyk użytkownika oraz do ośmiu dodatkowych medium użytkownika np. glikol, amoniak, oleje grzewcze.

Moduły wejść / wyjść

 • Moduł IN6I(24V) – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA z możliwością zasilania przetworników
 • Moduł IN6I – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA bez zasilania przetworników
 • Moduł IN6T– sześć wejść analogowych do podłączenia czujników temperatury RTD (Pt, Ni, Cu, KTY) lub termopar (J, L, K, U, E, N, B, R i S), liniowy pomiar rezystancji 0..4500 Ω lub napięcia w zakresie -140 ..+140 mV
 • Moduł IN6V – sześć wejść analogowych do podłączenia przetworników w standardzie -10 ..+10 V, 0..10 V, 2..10 V, 0..5 V, 1..5 V
 • Moduł IN6 – sześć wejść analogowych, wejścia 1-3 umożliwiają podłączenie czujników temperatury RTD, termopar TC oraz pomiar liniowy rezystancji 0..4500 Ω lub -140 ..+140 mV, wejścia 4–6 umożliwiają podłączenie przetworników w standardzie 0/4-20mA, 0/2-10 V, 0/1-5 V
 • Moduł IN4SG – cztery wejścia analogowe +/-30 mV do podłączenia czujników tensometrycznych o czułości 1, 2 ,4 mV/V (lub inny użytkownika), cztery wejścia dyskretne do zerowania (tara) wejść analogowych, zasilanie czujników tensometrycznych 5 VDC
 • Moduł IN6D – sześć wejść dwustanowych umożliwiających śledzenie stanu, pomiaru częstotliwości (0..1000 Hz), zliczanie impulsów (0..100 Hz) z możliwością zasilania przetworników
 • Moduł IN3D – trzy wejścia dwustanowe umożliwiające śledzenie stanu, pomiaru częstotliwości (0,1 .. 12 500 Hz), zliczanie impulsów (0 .. 100 Hz) z możliwością zasilania przetworników
 • Moduł IN2RS485(24V) – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU; możliwość zasilania przetworników z modułu
 • Moduł IN2RS485 – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU
 • Moduł 1HRT jeden port HART (4-20 mA) z możliwością zasilania przetworników, praca w trybie Primary Master lub Secondary Master
 • Moduł OUT6RL – sześć przekaźników półprzewodnikowych alarmowo–sterujących 24V/0.5 A
 • Moduł OUT3 – trzy wyjścia analogowe programowalne 0/4–20mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V
 • Moduł PSBATT – zasilanie przyrządu z akumulatorów NiMH w sytuacji zaniku napięcia (backup) lub okresowa praca przyrządu przy zasilaniu akumulatorowym (od 1 do 20 godzin w zależności od konfiguracji)

Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów

 • Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
 • W  układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
 • Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego

Liczniki

 • Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
 • Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
 • Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X

Alarmy i sterowanie

 • 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
 • Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
 • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
 • Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)

Archiwizacja wyników

 • Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
 • Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
 • 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
 • Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
 • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników

 

Panel przedni
Typ wyświetlacza LCD TFT 4” 800 px X 480 px

podświetlanie LED

Wymiary wyświetlacza 86,4 mm X 52,5 mm
Klawiatura panel dotykowy rezystancyjny
Dodatkowa sygnalizacja Dioda LED RGB
Port USB – płyta czołowa
Wersja USB 2.0 (o ograniczonej funkcjonalności, do podłączenia pamięci masowej FLASH)
Typ portu typu A, zgodnie ze standardem USB
Port Ethernet – płyta tylna
Interfejs 10/100 Base-T Ethernet
Typ złącza RJ-45
Protokoły transmisji Serwer WWW, Modbus TCP Client/Server

ICMP (ping)

Modbus TCP Client
Ilość jednocześnie otwartych połączeń Max 20
Ilość odczytywanych wartości Max 30
Modbus TCP Server
Ilość jednocześnie otwartych połączeń Max 4
Port RS-485 – płyta tylna
Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
Separacja galwaniczna Brak
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokół transmisji Modbus RTU Slave
Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Maksymalna długość linii 1200 m
Terminacja linii Vcc-A(+)-B(-)-G: 390 Ω – 220 Ω – 390 Ω

(aktywowana przełącznikiem DIP SW)

Maksymalne napięcie różnicowe A(+), B(-) -7 V .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy RL= 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RIN= 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Pamięć wewnętrzna
Typ pamięci Flash
Pojemność pamięci 2 GB
Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu, co 5 s dla 16 kanałów pomiarowych ok. 2 lata
Zasilanie
Napięcie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC)
Pobór mocy maksymalny 12 W
Zabezpieczenie Wewnętrzny bezpiecznik zwłoczny 3,15 A,

wymiana wyłącznie przez serwis firmowy

Podłączenie przewodów (łączówki śrubowe)
Typ Łączówki śrubowe rozłączalne
Przekrój przewodów Przewód i linka 0,14 .. 1,5 mm2

linka z końcówkami tulejkowymi 0,25 .. 1,5 mm2

AWG 30 / 14

Obudowa
Typ obudowy Panelowa, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary z łączówkami (szer. X wys. X gł.) 144 mm X 72 mm X 127 mm
Wymiary otworu w panelu (szer. X wys.) 138+1 mm X 68+0,7 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Waga 0,5 kg
Stopień ochrony IP30 od strony płyty czołowej

IP20 od strony płyty tylnej

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy 0 .. +50 °C lub 0 .. +40 °C

w zależności od konfiguracji(1)

Wilgotność 5 .. 95% (bez kondensacji)
Wysokość < 2000 m n.p.m.
Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
Stopień zanieczyszczenia PD2
EMC EMC Directive 2014/30/UE

EN 61326-1:2013 Tabela 2 (odporność)

EN 61326-1:2013 Klasa A (emisja)

RoHS RoHS Directive 2011/65/UE
(1)Jeśli w urządzeniu zainstalowano moduł IN6I(24V) lub moduł 2RS485(24V) pracujący jako źródło napięcia, zakres temperaturowy wynosi 0 .. +40 °C. W pozostałych konfiguracjach zakres temperaturowy wynosi 0 .. +50 °C.
Wyjście analogowe 4-20mA
Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6 .. 22 mA)
Zasilanie obwodu pętli prądowej Nie (wymagane zewnętrzne źródło zasilania)
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Minimalne napięcie zasilania pętli prądowej 9 VDC (RL = 0 Ω)
Rezystancja pętli (RL) 0 .. 500 Ω
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 250 VAC; 1500 VAC przez 1 min
Wyjścia dwustanowe
Ilość wyjść 4
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalne napięcie 60 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia 0,1 A


  Opis

  Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody i innych mediów wraz z elektroniczną rejestracją wyników

  • Modułowa budowa przelicznika
  • Rozliczanie 1 lub 2 aplikacji
  • Pomiary pomocnicze i obliczenia
  • Dotykowy, 4” kolorowy wyświetlacz LCD
  • Graficzny schemat układu pomiarowego
  • Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
  • Funkcje alarmowo–sterujące
  • 4 przekaźniki wyjściowe (6 dodatkowych opcjonalnie)
  • 1 wyjście analogowe 4-20mA (3 dodatkowe opcjonalnie)
  • Port Ethernet, Modbus TCP Client/Server
  • Port RS–485, Modbus RTU Master/Slave
  • Port USB na płycie czołowej
  • Email o stanach alarmowych i licznikach
  • Dedykowane oprogramowanie komputerowe do uruchamiania i wizualizacji danych archiwalnych
  • Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT

  Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy I gazów technicznych

  Dla aplikacji A lub B kreator umożliwia wybór jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:

  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
  • pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
  • układ pomiaru przepływu i energii gazów technicznych

  Pomiar przepływu

  Przelicznik może pracować z przepływomierzami:

  • masowymi
  • objętościowymi
  • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)

  Wejścia I typy kanałów

  FP40 może zawierać do 12 wejść analogowych lub moduły sieciowe HART i Modbus. FP40 w podstawowej konfiguracji posiada port Ethernet, port RS-485 (Modbus RTU Slave), 4 przekaźniki alarmowe i wyjście analogowe 4-20mA oraz sloty na dwa moduły wejść / wyjść z tabeli poniżej. Przelicznik posiada dwa układy pomiarowe oraz 16 kanałów pomocniczych, które mogą być użyte jako kanały pomiarowe lub matematyczne. Przyrząd umożliwia zasilanie pętli prądowej dla przetworników 0/4-20mA. Istnieje możliwość zdefiniowania do 10 charakterystyk użytkownika oraz do ośmiu dodatkowych medium użytkownika np. glikol, amoniak, oleje grzewcze.

  Moduły wejść / wyjść

  • Moduł IN6I(24V) – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA z możliwością zasilania przetworników
  • Moduł IN6I – sześć wejść analogowych w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA bez zasilania przetworników
  • Moduł IN6T– sześć wejść analogowych do podłączenia czujników temperatury RTD (Pt, Ni, Cu, KTY) lub termopar (J, L, K, U, E, N, B, R i S), liniowy pomiar rezystancji 0..4500 Ω lub napięcia w zakresie -140 ..+140 mV
  • Moduł IN6V – sześć wejść analogowych do podłączenia przetworników w standardzie -10 ..+10 V, 0..10 V, 2..10 V, 0..5 V, 1..5 V
  • Moduł IN6 – sześć wejść analogowych, wejścia 1-3 umożliwiają podłączenie czujników temperatury RTD, termopar TC oraz pomiar liniowy rezystancji 0..4500 Ω lub -140 ..+140 mV, wejścia 4–6 umożliwiają podłączenie przetworników w standardzie 0/4-20mA, 0/2-10 V, 0/1-5 V
  • Moduł IN4SG – cztery wejścia analogowe +/-30 mV do podłączenia czujników tensometrycznych o czułości 1, 2 ,4 mV/V (lub inny użytkownika), cztery wejścia dyskretne do zerowania (tara) wejść analogowych, zasilanie czujników tensometrycznych 5 VDC
  • Moduł IN6D – sześć wejść dwustanowych umożliwiających śledzenie stanu, pomiaru częstotliwości (0..1000 Hz), zliczanie impulsów (0..100 Hz) z możliwością zasilania przetworników
  • Moduł IN3D – trzy wejścia dwustanowe umożliwiające śledzenie stanu, pomiaru częstotliwości (0,1 .. 12 500 Hz), zliczanie impulsów (0 .. 100 Hz) z możliwością zasilania przetworników
  • Moduł IN2RS485(24V) – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU; możliwość zasilania przetworników z modułu
  • Moduł IN2RS485 – dwa niezależne izolowane porty RS-485 do odczytu przetworników lub innych urządzeń pracujących w standardzie Modbus RTU
  • Moduł 1HRT jeden port HART (4-20 mA) z możliwością zasilania przetworników, praca w trybie Primary Master lub Secondary Master
  • Moduł OUT6RL – sześć przekaźników półprzewodnikowych alarmowo–sterujących 24V/0.5 A
  • Moduł OUT3 – trzy wyjścia analogowe programowalne 0/4–20mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V
  • Moduł PSBATT – zasilanie przyrządu z akumulatorów NiMH w sytuacji zaniku napięcia (backup) lub okresowa praca przyrządu przy zasilaniu akumulatorowym (od 1 do 20 godzin w zależności od konfiguracji)

  Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów

  • Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
  • W  układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
  • Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego

  Liczniki

  • Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
  • Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
  • Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X

  Alarmy i sterowanie

  • 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
  • Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
  • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
  • Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)

  Archiwizacja wyników

  • Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
  • Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
  • 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
  • Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
  • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników

   

  Dane techniczne
  Panel przedni
  Typ wyświetlacza LCD TFT 4” 800 px X 480 px

  podświetlanie LED

  Wymiary wyświetlacza 86,4 mm X 52,5 mm
  Klawiatura panel dotykowy rezystancyjny
  Dodatkowa sygnalizacja Dioda LED RGB
  Port USB – płyta czołowa
  Wersja USB 2.0 (o ograniczonej funkcjonalności, do podłączenia pamięci masowej FLASH)
  Typ portu typu A, zgodnie ze standardem USB
  Port Ethernet – płyta tylna
  Interfejs 10/100 Base-T Ethernet
  Typ złącza RJ-45
  Protokoły transmisji Serwer WWW, Modbus TCP Client/Server

  ICMP (ping)

  Modbus TCP Client
  Ilość jednocześnie otwartych połączeń Max 20
  Ilość odczytywanych wartości Max 30
  Modbus TCP Server
  Ilość jednocześnie otwartych połączeń Max 4
  Port RS-485 – płyta tylna
  Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
  Separacja galwaniczna Brak
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Protokół transmisji Modbus RTU Slave
  Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Kontrola parzystości Even, Odd, None
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Terminacja linii Vcc-A(+)-B(-)-G: 390 Ω – 220 Ω – 390 Ω

  (aktywowana przełącznikiem DIP SW)

  Maksymalne napięcie różnicowe A(+), B(-) -7 V .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy RL= 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RIN= 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Pamięć wewnętrzna
  Typ pamięci Flash
  Pojemność pamięci 2 GB
  Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu, co 5 s dla 16 kanałów pomiarowych ok. 2 lata
  Zasilanie
  Napięcie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC)
  Pobór mocy maksymalny 12 W
  Zabezpieczenie Wewnętrzny bezpiecznik zwłoczny 3,15 A,

  wymiana wyłącznie przez serwis firmowy

  Podłączenie przewodów (łączówki śrubowe)
  Typ Łączówki śrubowe rozłączalne
  Przekrój przewodów Przewód i linka 0,14 .. 1,5 mm2

  linka z końcówkami tulejkowymi 0,25 .. 1,5 mm2

  AWG 30 / 14

  Obudowa
  Typ obudowy Panelowa, tworzywo niepalne „Noryl”
  Wymiary z łączówkami (szer. X wys. X gł.) 144 mm X 72 mm X 127 mm
  Wymiary otworu w panelu (szer. X wys.) 138+1 mm X 68+0,7 mm
  Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
  Waga 0,5 kg
  Stopień ochrony IP30 od strony płyty czołowej

  IP20 od strony płyty tylnej

  Warunki środowiskowe
  Temperatura pracy 0 .. +50 °C lub 0 .. +40 °C

  w zależności od konfiguracji(1)

  Wilgotność 5 .. 95% (bez kondensacji)
  Wysokość < 2000 m n.p.m.
  Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
  Stopień zanieczyszczenia PD2
  EMC EMC Directive 2014/30/UE

  EN 61326-1:2013 Tabela 2 (odporność)

  EN 61326-1:2013 Klasa A (emisja)

  RoHS RoHS Directive 2011/65/UE
  (1)Jeśli w urządzeniu zainstalowano moduł IN6I(24V) lub moduł 2RS485(24V) pracujący jako źródło napięcia, zakres temperaturowy wynosi 0 .. +40 °C. W pozostałych konfiguracjach zakres temperaturowy wynosi 0 .. +50 °C.
  Wyjście analogowe 4-20mA
  Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6 .. 22 mA)
  Zasilanie obwodu pętli prądowej Nie (wymagane zewnętrzne źródło zasilania)
  Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
  Minimalne napięcie zasilania pętli prądowej 9 VDC (RL = 0 Ω)
  Rezystancja pętli (RL) 0 .. 500 Ω
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 250 VAC; 1500 VAC przez 1 min
  Wyjścia dwustanowe
  Ilość wyjść 4
  Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
  Maksymalne napięcie 60 V AC/DC
  Maksymalny prąd obciążenia 0,1 A
  Przykłady aplikacji
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt