Metronic logo
Metronic logo

Konwertery/ Przetworniki

M-1TI

Precyzyjny uniwersalny przetwornik na sygnał pętli prądowej 4-20mA z separacją galwaniczną. Możliwość podłączenia czujników Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53, J, L, K, T, U, E, N, B, R, S oraz czujnika rezystancji do 5 kΩ. Filtr cyfrowy 0 ÷ 300 s. Sygnalizacja awarii 3,6 mA lub 22 mA. Przekaźnikowe wyjście alarmowo – sterujące z sygnalizacją diodą LED.

Programowalny precyzyjny przetwornik RTD, TC, R, U / 4-20mA

• Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA
• Dowolny wybór zakresu przetwarzania, możliwość pracy z charakterystyką odwrotną 20-4 mA
• Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy o stałej czasowej To = 0…300 s (eliminacja fluktuacji sygnału)
• Wyjście przekaźnikowe alarmowo – sterujące z sygnalizacją diodą LED
• Test obiektowy – wymuszenie prądu 4 mA, 12 mA, 20 mA
• Separacja galwaniczna obwodów wejść, wyjść i zasilania

Do wejścia RTD, R przetwornika można podłączyć

• Oporowe czujniki temperatury typu: Pt100, Pt1000, Ni100, Cu53 w konfiguracji 2-, 3-, lub 4 przewodowej
• Liniowy przetwornik rezystancji o zakresie z przedziału 0 do 5000 Ω (np. przetwornik położenia)

Dodatkowo
• Korekta rezystancji przewodów doprowadzających wartością stałą w zakresie od 0 Ω do 5 Ω
• Za pomocą mnożnika (1x do 9x) można zrealizować układ uśredniania pomiaru z kilku punktów pomiarowych składający się z szeregowo połączonych czujników; tą samą metodą realizuje się podłączenie innych czujników niż podstawowe, np.: Ni200 = 2x Ni100, Pt500 = 5x Pt100.

Do wejścia TC, U przetwornika można podłączyć

• Termoelementy typu J, K, T, E, B, N, R, S, L, U
• Liniowy przetwornik napięcia w zakresie od -120 mV do +120 mV

Dodatkowo
• Kompensacja temperatury spoiny odniesienia („zimne końce”) odbywa się za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury Pt-100
• W przypadku użycia kilku przetworników M-1TI możliwe jest użycie jednego czujnika Pt-100 i przesłanie informacji do pozostałych przetworników przez port komunikacyjny RS-485

Wyjście 4-20mA

• Wynik pomiaru przetwarzany jest na sygnał analogowy 4-20mA z rozdzielczością 16 bitów
• Swobodnie programowany zakres przetwarzania
• Możliwa praca odwrotna tzn. wzrost sygnału wejściowego może powodować zmniejszenie prądu pętli
• Wyniki odświeżane są z częstością ok. 0,5 s
• Dolnoprzepustowy filtr inercyjny I rzędu o stałej czasowej od 0,1 s do 300 s
• Test obiektowy, wymuszanie prądu pętli 4 mA, 12 mA, 20 mA
• Przetwornik wymaga zasilania zewnętrznego pętli, typowo 24 VDC

Wyjście alarmowo-sterujące

• Dwa progi alarmowo-sterujące
• Jedno półprzewodnikowy przekaźnik o obciążalności 48 V / 0,1 A

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

WEJŚCIE
Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów tak, 500 VAC
Dokładność pomiaru (dla temp. otoczenia +25 °C) wg tabeli dla danego typu czujnika
Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu / 10 °C, wewnętrzna kompensacja dryfu temperaturowego
Konfiguracja wejścia typu RTD/R
Prąd czujnika <500 mA
Sposób podłączenia czujnika 4-, 3- lub 2-przewodowo
Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 4- lub 3-przewodowym Automatyczna + stała w zakresie 0 .. 5,00 W
Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 2-przewodowym Stała w zakresie 0 .. 5,00 W
Rezystancja przewodów Max. 10 W
Zakres mierzonej rezystancji (dla konfiguracji R) Max. 5000 W
Konfiguracja wejścia typu TC
Kompensacja spoiny odniesienia ·  czujnikiem RTD (2-przewodowy)

·  przez port RS-485 z innego przetwornika             pracującego w trybie „master”

·  wartość stała (zaprogramowana)

Zakres kompensacji spoiny odniesienia -30,0 .. +100,0 °C
Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych (doprowadzających do czujnika) 2 x 300 W
Rezystancja wejściowa >2 kW
Konfiguracja wejścia typu U
Zakres mierzonego napięcia -120 .. +120 mV
Maksymalna rezystancja przewodów

doprowadzających

2 x 300 W
Rezystancja wejściowa >2 kW
WYJŚCIE 4-20mA
Sygnał wyjściowy pętla prądowa 4–20mA z zasilaniem zewnętrznym
Zakres prądu wyjściowego 3,6 .. 22 mA
Napięcie zasilania pętli (zewnętrzne) 24 VDC (typowo)

12 .. 30 VDC dla JP1 „otwarty”

5 .. 24 VDC dla JP1 „zwarty”

Rezystancja obciążenia pętli (odbiornika) 0 .. 500 W (0 .. 800 W dla JP1 „zwarty”) dla zasilania pętli 24 VDC
Czas odpowiedzi wyjścia na zmianę sygnału wejściowego <0,5 s (dla stałej czasowej filtra = 0)
Filtr cyfrowy inercyjny I rzędu o programowanej stałej czasowej 0 .. 300 s
Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów tak, 500 VAC
BŁĄD PRZETWARZANIA
Błąd całkowity (wejście/wyjście) ±0,2 % zakresu lub 0,5 ºC (wartość większa)
Dryft temperaturowy ±0,025 % zakresu /10 ºC w zakresie 0 .. 50 ºC
WYJŚCIE DWUSTANOWE
Typ przekaźnik półprzewodnikowy AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA AC/DC
Maksymalne napięcie 48 V AC/DC
PORT SZEREGOWY RS-485
Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
Separacja galwaniczna od obwodu zasilania Brak
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokół transmisji Wewnętrzny, niedostępny dla użytkownika
Maksymalna długość linii 1200 m
Prędkość transmisji 2400 bps
Kontrola parzystości Even
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) B(-) ±14 V
Maksymalne napięcie sumaryczne  A(+) „masa” lub  B(-) „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0= 27 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE= 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
ZASILANIE PRZETWORNIKA
Napięcie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC) – zalecane

24 VAC (+5% / -10%)

Pobór mocy 0,7 W typowo, 2 W max
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy -10 .. +50 °C
Temperatura przechowywania -20 .. +70 °C
Wilgotność względna podczas pracy 5 .. 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP20
WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA
Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
Wymiary 79 mm X 90,5 mm X 25 mm
Masa Ok. 0,2 kg


  Opis

  Programowalny precyzyjny przetwornik RTD, TC, R, U / 4-20mA

  • Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA
  • Dowolny wybór zakresu przetwarzania, możliwość pracy z charakterystyką odwrotną 20-4 mA
  • Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy o stałej czasowej To = 0…300 s (eliminacja fluktuacji sygnału)
  • Wyjście przekaźnikowe alarmowo – sterujące z sygnalizacją diodą LED
  • Test obiektowy – wymuszenie prądu 4 mA, 12 mA, 20 mA
  • Separacja galwaniczna obwodów wejść, wyjść i zasilania

  Do wejścia RTD, R przetwornika można podłączyć

  • Oporowe czujniki temperatury typu: Pt100, Pt1000, Ni100, Cu53 w konfiguracji 2-, 3-, lub 4 przewodowej
  • Liniowy przetwornik rezystancji o zakresie z przedziału 0 do 5000 Ω (np. przetwornik położenia)

  Dodatkowo
  • Korekta rezystancji przewodów doprowadzających wartością stałą w zakresie od 0 Ω do 5 Ω
  • Za pomocą mnożnika (1x do 9x) można zrealizować układ uśredniania pomiaru z kilku punktów pomiarowych składający się z szeregowo połączonych czujników; tą samą metodą realizuje się podłączenie innych czujników niż podstawowe, np.: Ni200 = 2x Ni100, Pt500 = 5x Pt100.

  Do wejścia TC, U przetwornika można podłączyć

  • Termoelementy typu J, K, T, E, B, N, R, S, L, U
  • Liniowy przetwornik napięcia w zakresie od -120 mV do +120 mV

  Dodatkowo
  • Kompensacja temperatury spoiny odniesienia („zimne końce”) odbywa się za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury Pt-100
  • W przypadku użycia kilku przetworników M-1TI możliwe jest użycie jednego czujnika Pt-100 i przesłanie informacji do pozostałych przetworników przez port komunikacyjny RS-485

  Wyjście 4-20mA

  • Wynik pomiaru przetwarzany jest na sygnał analogowy 4-20mA z rozdzielczością 16 bitów
  • Swobodnie programowany zakres przetwarzania
  • Możliwa praca odwrotna tzn. wzrost sygnału wejściowego może powodować zmniejszenie prądu pętli
  • Wyniki odświeżane są z częstością ok. 0,5 s
  • Dolnoprzepustowy filtr inercyjny I rzędu o stałej czasowej od 0,1 s do 300 s
  • Test obiektowy, wymuszanie prądu pętli 4 mA, 12 mA, 20 mA
  • Przetwornik wymaga zasilania zewnętrznego pętli, typowo 24 VDC

  Wyjście alarmowo-sterujące

  • Dwa progi alarmowo-sterujące
  • Jedno półprzewodnikowy przekaźnik o obciążalności 48 V / 0,1 A

   

  Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
  Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

  Dane techniczne
  WEJŚCIE
  Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów tak, 500 VAC
  Dokładność pomiaru (dla temp. otoczenia +25 °C) wg tabeli dla danego typu czujnika
  Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu / 10 °C, wewnętrzna kompensacja dryfu temperaturowego
  Konfiguracja wejścia typu RTD/R
  Prąd czujnika <500 mA
  Sposób podłączenia czujnika 4-, 3- lub 2-przewodowo
  Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 4- lub 3-przewodowym Automatyczna + stała w zakresie 0 .. 5,00 W
  Kompensacja rezystancji przewodów w podłączeniu 2-przewodowym Stała w zakresie 0 .. 5,00 W
  Rezystancja przewodów Max. 10 W
  Zakres mierzonej rezystancji (dla konfiguracji R) Max. 5000 W
  Konfiguracja wejścia typu TC
  Kompensacja spoiny odniesienia ·  czujnikiem RTD (2-przewodowy)

  ·  przez port RS-485 z innego przetwornika             pracującego w trybie „master”

  ·  wartość stała (zaprogramowana)

  Zakres kompensacji spoiny odniesienia -30,0 .. +100,0 °C
  Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych (doprowadzających do czujnika) 2 x 300 W
  Rezystancja wejściowa >2 kW
  Konfiguracja wejścia typu U
  Zakres mierzonego napięcia -120 .. +120 mV
  Maksymalna rezystancja przewodów

  doprowadzających

  2 x 300 W
  Rezystancja wejściowa >2 kW
  WYJŚCIE 4-20mA
  Sygnał wyjściowy pętla prądowa 4–20mA z zasilaniem zewnętrznym
  Zakres prądu wyjściowego 3,6 .. 22 mA
  Napięcie zasilania pętli (zewnętrzne) 24 VDC (typowo)

  12 .. 30 VDC dla JP1 „otwarty”

  5 .. 24 VDC dla JP1 „zwarty”

  Rezystancja obciążenia pętli (odbiornika) 0 .. 500 W (0 .. 800 W dla JP1 „zwarty”) dla zasilania pętli 24 VDC
  Czas odpowiedzi wyjścia na zmianę sygnału wejściowego <0,5 s (dla stałej czasowej filtra = 0)
  Filtr cyfrowy inercyjny I rzędu o programowanej stałej czasowej 0 .. 300 s
  Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów tak, 500 VAC
  BŁĄD PRZETWARZANIA
  Błąd całkowity (wejście/wyjście) ±0,2 % zakresu lub 0,5 ºC (wartość większa)
  Dryft temperaturowy ±0,025 % zakresu /10 ºC w zakresie 0 .. 50 ºC
  WYJŚCIE DWUSTANOWE
  Typ przekaźnik półprzewodnikowy AC/DC
  Maksymalny prąd obciążenia 100 mA AC/DC
  Maksymalne napięcie 48 V AC/DC
  PORT SZEREGOWY RS-485
  Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
  Separacja galwaniczna od obwodu zasilania Brak
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Protokół transmisji Wewnętrzny, niedostępny dla użytkownika
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Prędkość transmisji 2400 bps
  Kontrola parzystości Even
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) B(-) ±14 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne  A(+) „masa” lub  B(-) „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0= 27 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE= 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  ZASILANIE PRZETWORNIKA
  Napięcie zasilania 24 VDC (20 .. 30 VDC) – zalecane

  24 VAC (+5% / -10%)

  Pobór mocy 0,7 W typowo, 2 W max
  WARUNKI ŚRODOWISKOWE
  Temperatura pracy -10 .. +50 °C
  Temperatura przechowywania -20 .. +70 °C
  Wilgotność względna podczas pracy 5 .. 90% (bez kondensacji)
  Stopień ochrony IP20
  WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA
  Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
  Wymiary 79 mm X 90,5 mm X 25 mm
  Masa Ok. 0,2 kg
  Przykłady aplikacji
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt