Metronic logo
Metronic logo

Aktualności


28-03-2024


11-03-2024

Przemysłowa wiosna 2024

Metronic AKP serdecznie zaprasza

na swoje stoisko nr 46 na hali F

podczas targów PRZEMYSŁOWA WIOSNA 19-22 marca 2024 w Kielcach

Zarejestruj się i pobierz bezpłatne zaproszenie LINK

 


13-12-2023


26-04-2023

Warsaw Industry Automatica 2023

Metronic AKP serdecznie zaprasza

na swoje stoisko nr B3.12b na hali Hala B

podczas targów WARSAW INDUSTRY AUTOMATICA

9-11 maja 2023 w PTAK WARSAW EXPO


05-04-2023


09-05-2022


17-11-2021

Przeglądanie archiwum na wyświetlaczu

W najnowszej bezpłatnej aktualizacji firmware’u rejestratora DL7 dodaliśmy możliwość przeglądania danych archiwalnych bezpośrednio na wyświetlaczu przyrządu.

  • Wyniki są wyświetlane w formie wykresu
  • Na jednym wykresie można wyświetlić do sześciu kanałów jednocześnie
  • W zależności od częstości archiwizacji wyświetlany jest różny przedział czasu, na przykład wyniki pomiarów z ostatniej zmiany (8 godzin)
  • Interfejs umożliwia przeglądanie całego archiwum zapisanego w pamięci przyrządu
  • W celu wyświetlenia daty i wartości konkretnego rekordu można posłużyć się dostępnym kursorem

W celu bezpłatnej aktualizacji firmwaru prosimy o kontakt.
(+48) 12 312 16 80
sprzedaz@metronic.pl


01-08-2021

MONITOROWANIE TEMPERATURY W CHŁODZIARCE MEDYCZNEJ, WZORCOWANIE CZUJNIKÓW

Zastosowanie rejestratora DL2/DL7 oraz czujników do pomiaru temperatury umożliwia monitorowanie pracy chłodziarki. Zaawansowana rejestracja wartości procesowych oraz przekroczeń progów alarmowych może stanowić poświadczenie warunków, w których przechowywane były produkty (kontrola CRC plików archiwum). Dzięki zastosowaniu opcjonalnego modułu do zasilania bateryjnego (PS_BATT), możliwe jest podtrzymanie pracy rejestratora podczas zaniku napięcia zasilania i zachowanie ciągłości archiwizacji. Dodatkowe funkcje urządzenia, tj. powiadomienia email, backup (zasilanie bateryjne), przypisanie alarmów do wyjść przekaźnikowych oraz kanały obliczeniowe umożliwiają zbudowanie układu pomiarowego dopasowanego do potrzeb klienta.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


21-04-2021

Automatyczne odświeżanie serwera WWW

W najnowszej wersji firmware’u rejestratorów DL2 i DL7 oraz licznika FP4 wprowadzono zmianę metody odświeżania danych w serwerze WWW – zachęcamy do aktualizacji.
Po aktualizacji firmware’u dane w serwerze WWW będą odświeżać się automatycznie.
Dzięki tej zmianie użytkownik bez ingerencji w serwer WWW będzie mógł podglądać aktualne wartości.
Zdalny podgląd aktualnych wartości umożliwia ocenę pracy układu.

W celu bezpłatnej aktualizacji firmwaru prosimy o kontakt.
(+48) 12 312 16 80
sprzedaz@metronic.pl


11-03-2021

Dłuższy czas pracy z baterii oraz zwiększona ilość dostępnych wejść pomiarowych

Dzięki zastosowaniu podwójnego zestawu bateryjnego rejestrator DL7 w obudowie walizkowej może pracować bez zasilania zewnętrznego do 48 h (w zależności od konfiguracji i ilości zainstalowanych modułów I/O oraz poboru prądu przez podłączone czujniki lub przetworniki).

Dodatkowo możliwe jest zainstalowanie w walizce innych gniazd M12. Takie rozwiązanie pozwala na skonfigurowanie rejestratora w obudowie walizkowej zawierającego do 36 wejść analogowych. Większa ilość wejść pomiarowych zwiększa możliwości wykorzystania rejestratora.


17-09-2020

Moduł komunikacji HART w rejestratorach DL2 i DL7

Rejestratory DL2 i DL7 zostały rozbudowane o nowy moduł IN1HRT, który umożliwia współpracę z urządzeniami wyposażonymi w standard HART. Rejestrator DL2 pozwala na odczyt do 30 wartości, a DL7 do 100 wartości. Przetworniki mogą być podłączone w trybie multidrop (maksymalnie 15 urządzeń podłączonych do jednego modułu).
Modułowa budowa rejestratorów oraz swoboda konfiguracji wejść pomiarowych umożliwia odczyt i archiwizację danych z czujników w standardzie HART, 4-20mA, 0-10V, RTD, TC, PULS oraz RS485 (Modbus RTU). Różnorodność wejść pomiarowych umożliwia skonfigurowanie systemu pomiarowego dopasowanego do potrzeb klienta.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


01-07-2020

Rejestracja przepływu w kanale otwartym przy użyciu zwężki Parshalla zgodnie z normą PN-ISO 9826

Dzięki wykorzystaniu rejestratora DL2/DL7 produkcji firmy Metronic AKP, zwężki Parshalla oraz sondy ultradźwiękowej możliwy jest pomiar objętościowy przepływu w kanale otwartym. Rejestrator przelicza przepływ na podstawie zmierzonej przez sondę wysokości medium i wprowadzonej formuły matematycznej. Dane zgromadzone przez urządzenie DL2/DL7 umożliwiają analizę działania układu i stanowią potwierdzenie warunków pracy. W nocie aplikacyjnej opisano wykorzystanie rejestratora DL2 do obliczania i monitorowania przepływu w kanale otwartym.

Szczegółowe informacje znajdują się w NOCIE APLIKACYJNEJ


18-06-2020

Pomiar i rejestracja przepływu sprężonego powietrza w oparciu o przepływomierz termiczny i licznik FP4/FP4W

Pomiar przepływu sprężonego powietrza umożliwia analizę i kontrolę zużycia medium w zakładzie przemysłowym. Układ może być realizowany w oparciu o różnego rodzaju przepływomierze np. termiczne, objętościowe lub zwężkę pomiarową. W nocie aplikacyjnej przedstawiono pomiar przepływu sprężonego powietrza w oparciu o przepływomierz termiczny i licznik FP4/FP4W.

Szczegółowe informacje znajdują się w NOCIE APLIKACYJNEJ


27-05-2020

Kontrola ograniczenia mocy kotła

Do spełnienia wymagań związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania może być konieczne ograniczenie mocy kotła. Zastosowanie przelicznika FP-30×1(N), czujników pomiarowych oraz przekaźników umożliwia wyłączenie kotła po przekroczeniu wskazanej wartości wybranego parametru, w szczególności mocy. Urządzenie FP-30×1(N) umożliwia rozbudowaną rejestrację i analizę wyników pomiarów, które mogą stanowić poświadczenie warunków pracy układu. Przelicznik stanowi niezależną jednostkę pomiarową, która może współpracować z systemem nadrzędnym. Urządzenie wyposażone jest w wyjścia przekaźnikowe, co umożliwia wprowadzenie kilkustopniowego ostrzegania przed przekroczeniem wybranych poziomów alarmowych lub utworzenie prostego systemu sterowania.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


11-03-2020


30-01-2020


16-01-2020

Wykorzystanie przelicznika FP-30×1(N) w aplikacji z zastosowaniem glikolu

W przeliczniku FP-30×1(N) wartości przepływu i energii mogą być obliczane dla cieczy innych niż woda. W takich układach wartości procesowe wyznaczane są na podstawie tabel gęstości
i entalpii zdefiniowanych przez użytkownika. Producenci cieczy na bazie glikolu do zastosowań związanych z ogrzewaniem/chłodzeniem na ogół nie dostarczają szczegółowej specyfikacji gęstości i entalpii w zależności od temperatury.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


03-12-2019

Pomiar zużycia wody z wykorzystaniem modułu M-8D

Zastosowanie modułu M-8D oraz przepływomierzy z wyjściem impulsowym umożliwia przeprowadzenie bilansu zużycia wody. Moduł może zliczać impulsy z zaprogramowaną wagą pojedynczego impulsu lub dokonywać pomiaru ilości impulsów w jednostce czasu, z uwzględnieniem wagi pojedynczego impulsu (/s, /min, /h, /dobę). Wartości przesyłane są do jednostki nadrzędnej (Master) przy użyciu protokołu Modbus RTU. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala przeprowadzić analizę pracy systemu.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


26-11-2019

Moduł PS_BATT jako zasilanie awaryjne w rejestratorze DL2/DL7

Moduł bateryjny PS_BATT umożliwia awaryjne zasilanie rejestratora DL2/DL7 w przypadku przerwy w zasilaniu. Rozwiązanie to pozwala na podtrzymanie pracy urządzenia i zapewnia ciągłość procesu archiwizacji. Moduł może być również zainstalowany w przenośnej obudowie walizkowej dedykowanej do rejestratora DL7 (praca urządzenia w trybie włącz-wyłącz).

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ


24-10-2019

Nowe funkcje rejestratorów DL2 i DL7 oraz licznika FP4

W najnowszej wersji rejestratorów DL2 i DL7 w oknach TREND wydłużony został czas podglądu pomiarów z 6 minut do 1 godziny. Dzięki temu użytkownik może analizować pomiary na ekranie przyrządu w dłuższym okresie, bez konieczności przenoszenia ich do systemu komputerowego.

Dodatkowo w rejestratorach DL2 i DL7 oraz liczniku FP4 dodaliśmy możliwość korekty zegara czasu rzeczywistego. Dzięki nowej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia precyzyjnie czasu pomiaru  i rejestracji wyników pomiarowych.

W celu bezpłatnej aktualizacji firmwaru prosimy o kontakt.
(+48) 12 312 16 80
sprzedaz@metronic.pl


28-05-2019

DL7 Case KIT

Rejestrator DL7 w obudowie walizkowej

• Możliwość pracy z rejestratorem w terenie
• Możliwość instalacji do 3 modułów I/O (18 kanałów pomiarowych)
• Zasilanie czujników lub przetworników z przyrządu
• Do 18 gniazd typu M12 do podłączenia sygnałów I/O
• Gniazdo typu M12 do podłączenia zasilacza zewnętrznego
• Wysoki stopień ochrony IP67 przy zamkniętej walizce
• Możliwość zamknięcia walizki na kłódkę
• Gniazdo portu Ethernet typu M12 (opcjonalnie)
• Gniazdo portu RS-485 typu M12 (opcjonalnie)

Wbudowany akumulator umożliwia pracę zestawu od 3 do 12 godzin lub pracę z zasilaniem zewnętrznym z podtrzymaniem w przypadku zaniku zasilania (backup).
Czas pracy z akumulatora zależy od konfiguracji rejestratora oraz poboru prądu przez podłączone czujniki lub przetworniki.


16-05-2019

Powiadomienia email

Powiadomienia e-mail w rejestratorach DL2, DL7, DL7L oraz liczniku FP4

Nowa funkcja, nowe możliwości:
– wiadomość e-mail w momencie wystąpienia alarmu,
– powiadomienia mogą być wysyłane nawet do 5 odbiorców jednocześnie,
– cykliczny raport z wartościami sumatorów w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym,
– regularny dostęp do wartości sumatorów bez konieczności dodatkowego dostępu do urządzenia,
– możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pomiarami.


12-03-2019

Licznik FP4 w obudowie naściennej

Miło nam poinformować, że oferta naszej firmy została rozszerzona o licznik przepływu wykonany w obudowie naściennej: FP4W
Szczegółowe informacje na temat nowych rozwiązań dostępne są na podstronach produktów.

 


05-03-2019

Obudowa naścienna do rejestratorów DL2 i DL7

Miło nam poinformować, że oferta naszej firmy została rozszerzona o nowe rejestratory w zabudowie naściennej: DL2W KIT oraz DL7W KIT.
Szczegółowe informacje na temat nowych rozwiązań dostępne są na podstronach produktów.


22-02-2019

Oprogramowanie mLog w nowej wersji

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów z przyjemnością informujemy, że program mLog został uzupełniony o nowy moduł.
Nowy moduł umożliwia odczyt i wizualizację wyników bieżących (tabele wyników, wyniki pojedyncze, trendy, bargrafy, możliwość dodania własnych grafik) z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.


09-08-2018

Modbus TCP (Client) w rejestratorach DL2 oraz DL7

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w naszych przyrządach pojawiła się nowa funkcja umożliwiająca odczyt pomiarów z innych urządzeń z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP. Nowa funkcja umożliwia odczyt wartości z dwudziestu niezależnych urządzeń.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji dotyczących dostępu do nowej funkcji w posiadanych przez Państwa urządzeniach.

Zobacz więcej: DL2
Zobacz więcej: DL7


27-06-2018

Nowe funkcjonalności przyrządów naściennych

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że przyrządy wykonane w obudowie do montażu naściennego mają rozszerzony zakres temperatury pracy. Od teraz przyrządy mogą pracować w temperaturze poniżej 0°C. Temperatura pracy dla urządzeń MPI-DN, FP-3011N oraz FP-3021N wynosi – 20°C … 50°C, natomiast dla przyrządu FP-3031N jest to – 20°C … 40°C.

Dodatkowo została zastosowana nowa dławnica do instalacji przewodu z wtykiem  RJ-45 (Ethernet).


24-04-2018

Moduł wyjść analogowych OUT3 do rejestratora DL7

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w naszej ofercie pojawił się moduł wyjść analogowych OUT3 do rejestratora DL7. Najważniejsze cechy modułu:

3 niezależne separowane galwanicznie kanały wyjść analogowych; każde z wyjść może pracować jako źródło prądu lub źródło napięcia w zakresach 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA, 0-5V, 0-10V,
Tryb pracy wybierany programowo: każdy kanał może być skonfigurowany do pracy w innym trybie i zakresie,
Możliwość przesyłu wyników pomiarowych do urządzeń wyposażonych w wejścia analogowe (mierniki, regulatory, sterowniki, itp.).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją w naszej ofercie.


05-04-2018

Zmiana adresu siedziby i numeru telefonu firmy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 kwietnia uległ zmianie adres siedziby i numer telefonu firmy.

Nowy numer telefonu: (+48) 12 312 16 80.

Nowy adres siedziby: ul. Żmujdzka 3, 31- 426 Kraków