Metronic logo
Metronic logo

Liczniki przepływu

FP70-P

Przelicznik skompensowanego przepływu i energii cieplnej pary, wody i innych mediów wraz z elektroniczną rejestracją wyników.

Urządzenie  FP70-P to uniwersalny przelicznik służący do pomiarów i rozliczania pary i wody w układach bilansowania, pomiarów skompensowanego przepływu gazów technicznych oraz innych mediów ciekłych (glikol, woda lodowa). Pomiary są rejestrowane i mogą być odczytywane lokalnie lub okresowo przy użyciu przenośnej pamięci masowej USB.
Przyrząd może być włączony do komputerowego systemu nadrzędnego przez: port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW) oraz przez port RS-485 (Modbus RTU) i może pracować w rozproszonych systemach sterowania.
Urządzenie może zostać skonfigurowane z wykorzystaniem panelu przedniego urządzenia lub przy użyciu dedykowanego programu komputerowego.

Przelicznik przepływu

 • Rozliczanie do 2 różnych układów pomiarowych (A, B)
 • Pomiary dodatkowe i obliczenia (układ X)
 • 10 wejść pomiarowych
 • Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
 • Funkcje alarmowo – sterujące, 4 przekaźniki wyjściowe
 • Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA (jedno lub dwa)
 • Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, zapis do plików tekstowych, wewnętrzna pamięć danych 2 GB
 • Dotykowy, 5” kolorowy wyświetlacz LCD
 • Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
 • Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW)
 • Port USB na płycie czołowej
 • Email o stanach alarmowych i licznikach
 • Oprogramowanie uzupełniające do konfiguracji oraz do wizualizacji wyników pomiarów
 • Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT,

Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

 • Dla układów A, B wybór za pomocą kreatora jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
  • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
  • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
  • pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
  • układ przepływu i energii cieplnej gazów technicznych

Współpraca z przepływomierzami

 • Przelicznik może pracować z przepływomierzami:
  • masowymi
  • objętościowymi
  • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą
   PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych

 • 2 x RTD, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY 84)
 • 6 x I, sześć wejść do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
 • 2 x PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem impulsowym (zakres 0,002 Hz … 12,5 kHz)

Kanały pomocnicze

 • 24 kanały pomocnicze, pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia według formuły matematycznej wprowadzonej przez użytkownika (dostępne operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie)

Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów

 • Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
 • W  układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
 • Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego

Liczniki

 • Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
 • Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
 • Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X

Alarmy i sterowanie

 • 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
 • Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
 • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
 • Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)

Archiwizacja wyników

 • Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
 • Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
 • 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
 • Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
 • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników

 

 

 

POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ
Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego <2% (typowo <0,5%)
Częstość pomiaru i wyliczania wyników 0,5 s
PANEL PRZEDNI
Typ wyświetlacza w FP70P 5” LCD TFT dotykowy kolorowy 800x480px
Dodatkowa sygnalizacja 3 kolorowa dioda LED
ORGANIZACJA WEJŚĆ
FP70P 2 x PULS:                       IN1, IN2

2 x RTD:                         IN3, IN4

6 x I:                                   IN5 – IN10

Wejścia analogowe RTD
Typ czujnika Rezystancja (według tabeli)
Zakres pomiaru -200 .. +850 °C  dla Pt100

-60 .. +150 °C  dla Ni100

-180 ..+200 °C  dla Cu100

Sposób podłączenia czujnika 2, 3, lub 4-przewodowo
Kompensacja rezystancji przewodów Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 W
Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających 20 W
Rozdzielczość przetwornika A/C 24 bit
Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C)
Dryf temperaturowy Max ± 0,02 °C / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
Rezystancja wejściowa 12 W  ±10% ?
Zasilanie przetworników 24 VDC / max 22 mA
Rozdzielczość przetwornika A/C 24 bit
Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Funkcje Detekcja stanu

Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,02 Hz do 12,5 kHz

 

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC/styk(1)
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
(1)Ustawienie domyślne.
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa >10 kW
Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: Namur
Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość 1 lub 2
Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port szeregowy RS-485
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Protokół transmisji Modbus RTU
Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs 10BaseT Ethernet
Bufor danych 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 2.0
Stopień ochrony IP54
System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu Dioda LED na płycie czołowej
Zasilanie FP70P
Napięcie zasilania 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W
Podłączenie przewodów
Typ ·  FP70P: złącza śrubowe wtykowe
Przekrój przewodów ·  FP70P: max. przekrój przewodów 1,5 mm2
Wymiary – obudowa FP70P
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 192 mm x 96 mm x 63,5 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 186+1,1 mm x 92+0,6 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,7 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
Warunki środowiskowe FP70P
Temperatura pracy 0 .. +40 °C
Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Kategoria przepięciowa OV III
Stopień zanieczyszczenia PD 3
LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji Wyłącznie do użytku wewnętrznego

   Opis

  Przelicznik przepływu

  • Rozliczanie do 2 różnych układów pomiarowych (A, B)
  • Pomiary dodatkowe i obliczenia (układ X)
  • 10 wejść pomiarowych
  • Kanały matematyczne, funkcje +, -, /, *, √, ^
  • Funkcje alarmowo – sterujące, 4 przekaźniki wyjściowe
  • Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA (jedno lub dwa)
  • Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, zapis do plików tekstowych, wewnętrzna pamięć danych 2 GB
  • Dotykowy, 5” kolorowy wyświetlacz LCD
  • Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
  • Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW)
  • Port USB na płycie czołowej
  • Email o stanach alarmowych i licznikach
  • Oprogramowanie uzupełniające do konfiguracji oraz do wizualizacji wyników pomiarów
  • Dostępne języki: EN, DE, ES, FR, IT, PL, PT,

  Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

  • Dla układów A, B wybór za pomocą kreatora jednego z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
   • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
   • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
   • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
   • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
   • układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
   • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
   • układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
   • pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
   • układ przepływu i energii cieplnej gazów technicznych

  Współpraca z przepływomierzami

  • Przelicznik może pracować z przepływomierzami:
   • masowymi
   • objętościowymi
   • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową lub wg algorytmu zgodnego z normą
    PN-EN ISO 5167 (tylko dla wody i pary)

  Wejścia analogowe

  W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych

  • 2 x RTD, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY 84)
  • 6 x I, sześć wejść do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
  • 2 x PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem impulsowym (zakres 0,002 Hz … 12,5 kHz)

  Kanały pomocnicze

  • 24 kanały pomocnicze, pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia według formuły matematycznej wprowadzonej przez użytkownika (dostępne operacje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie)

  Zakres pomiaru parametrów pary, wody oraz innych mediów

  • Pomiar przepływu i energii pary przegrzanej lub nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97 w zakresie roboczym temperatury od 0 ºC do 800 ºC i ciśnienia absolutnego od 0,05 MPa do 16,52 MPa
  • W  układach pomiaru przepływu i energii innych płynów obliczenia prowadzone są w zakresie wartości tabelarycznych wprowadzonych przez użytkownika, gęstość i entalpia właściwa są funkcjami temperatury
  • Pomiar przepływu gazów technicznych według równania gazu doskonałego

  Liczniki

  • Po dwa liczniki do pomiaru mocy cieplnej lub przepływu
  • Liczniki mogą być zerowane manualnie przez użytkownika lub automatycznie co dobę, tydzień lub miesiąc
  • Liczniki nadmiaru i niedomiaru do zrealizowania w kanałach dodatkowych X

  Alarmy i sterowanie

  • 2 progi alarmowe dla każdego wyniku
  • Sygnalizacja awarii czujników podłączonych do wejść analogowych
  • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A/60 V
  • Wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)

  Archiwizacja wyników

  • Pliki archiwum: wartości chwilowych (zapis od co 1 s do 24 h)
  • Pliki zdarzeń: rejestr czynności autoryzowanych, rejestr zdarzeń, rejestr przekroczeń, rejestr ustawień (zapis po wystąpieniu zdarzenia)
  • 2 częstości zapisu, przełączenie po przekroczeniu wybranych progów alarmowych, na czas zwarcia/rozwarcia wybranych wejść dwustanowych
  • Dostęp do zebranych danych przez port USB oraz przez port Ethernet
  • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną przed modyfikacją wyników

   

   

   

  Dane techniczne
  POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ
  Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego <2% (typowo <0,5%)
  Częstość pomiaru i wyliczania wyników 0,5 s
  PANEL PRZEDNI
  Typ wyświetlacza w FP70P 5” LCD TFT dotykowy kolorowy 800x480px
  Dodatkowa sygnalizacja 3 kolorowa dioda LED
  ORGANIZACJA WEJŚĆ
  FP70P 2 x PULS:                       IN1, IN2

  2 x RTD:                         IN3, IN4

  6 x I:                                   IN5 – IN10

  Wejścia analogowe RTD
  Typ czujnika Rezystancja (według tabeli)
  Zakres pomiaru -200 .. +850 °C  dla Pt100

  -60 .. +150 °C  dla Ni100

  -180 ..+200 °C  dla Cu100

  Sposób podłączenia czujnika 2, 3, lub 4-przewodowo
  Kompensacja rezystancji przewodów Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 W
  Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających 20 W
  Rozdzielczość przetwornika A/C 24 bit
  Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C)
  Dryf temperaturowy Max ± 0,02 °C / °C
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
  Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
  Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
  Rezystancja wejściowa 12 W  ±10% ?
  Zasilanie przetworników 24 VDC / max 22 mA
  Rozdzielczość przetwornika A/C 24 bit
  Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
  Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
  Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Funkcje Detekcja stanu

  Zliczanie impulsów

  Pomiar częstotliwości

  Zakres pomiaru 0,02 Hz do 12,5 kHz

   

  Minimalna szerokość impulsu 20 ms

  0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

  Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) 0,02%
  Konfiguracja: OC/styk(1)
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Prąd w stanie zwarcia 12 mA
  Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
  (1)Ustawienie domyślne.
  Konfiguracja: wejście napięciowe
  Rezystancja wejściowa >10 kW
  Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Konfiguracja: Namur
  Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
  Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
  Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
  Ilość 1 lub 2
  Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
  Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
  Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
  Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
  Dokładność 0,5%
  Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
  Ilość 4
  Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
  Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
  Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Port szeregowy RS-485
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Protokół transmisji Modbus RTU
  Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Kontrola parzystości Even, Odd, None
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Separacja galwaniczna brak
  Port Ethernet
  Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
  Interfejs 10BaseT Ethernet
  Bufor danych 300 B
  Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
  Złącze RJ-45
  Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
  Port USB
  Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
  Wersja USB 2.0
  Stopień ochrony IP54
  System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
  Sygnalizacja zapisu Dioda LED na płycie czołowej
  Zasilanie FP70P
  Napięcie zasilania 24 VDC (15 .. 30 VDC)
  Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W
  Podłączenie przewodów
  Typ ·  FP70P: złącza śrubowe wtykowe
  Przekrój przewodów ·  FP70P: max. przekrój przewodów 1,5 mm2
  Wymiary – obudowa FP70P
  Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) 192 mm x 96 mm x 63,5 mm
  Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
  Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 186+1,1 mm x 92+0,6 mm
  Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
  Masa ok. 0,7 kg
  Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
  Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
  Warunki środowiskowe FP70P
  Temperatura pracy 0 .. +40 °C
  Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
  Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
  Kategoria przepięciowa OV III
  Stopień zanieczyszczenia PD 3
  LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
  EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

  ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

  ·  emisja przewodzenia i promieniowania
  Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

  RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
  Miejsce instalacji Wyłącznie do użytku wewnętrznego

   

  Przykłady aplikacji
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt