Metronic logo
Metronic logo

Liczniki przepływu

Przelicznik przepływu jest urządzeniem służącym do pomiaru energii cieplnej i przepływu pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych na podstawie pomiaru przepływu oraz temperatury i / lub ciśnienia. Zaimplementowana w przeliczniku przepływu wody i pary lista obsługiwanych rodzajów układów pomiarowych obejmuje wszystkie w praktyce stosowane podstawowe konfiguracje do pomiaru wody, pary lub innych cieczy. Jeden przelicznik przepływu wody i przelicznik pary może rozliczać jednocześnie kilka układów pomiarowych dla odrębnych.