Metronic logo
Metronic logo

Konwertery/ Przetworniki

M-8D

Moduł 8 wejść dwustanowych przeznaczony do pracy w rozproszonych systemach pomiarowych i sterujących. Pracuje jako element typu „slave”. Możliwe do realizacji funkcje to śledzenie stanu wejść, zliczanie impulsów, pomiar częstotliwości i konwersja na wartości cyfrowe dostępne w protokole Modbus RTU / RS-485.

Ośmiokanałowy moduł wejść dwustanowych z funkcją zliczania impulsów

• 8 wejść dwustanowych, współpraca z wyjściami typu OC oraz styk
• Separacja galwaniczna wejść w dwóch grupach (2 x 4)
• Port komunikacyjny RS-485, protokół Modbus RTU
• Sygnalizacja stanu wejść, zasilania i komunikacji (9 diod LED)
• Zasilanie 24V AC/DC

Realizowane funkcje

• Śledzenie stanu sygnałów dwustanowych
• Pomiar strumienia przepływu, możliwość podłączenia do ośmiu przepływomierzy
• Zliczanie impulsów z zaprogramowaną wagą impulsu (po 2 liczniki dla każdego wejścia)
• Pomiar ilości impulsów w jednostce czasu z uwzględnieniem wagi impulsu (/s, /min, /h, /doba)
• Praca jako element rozproszonego systemu pomiarowego

W zależności od wersji wejścia przystosowane są do różnego poziomu napięcia

• Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC
• Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC wraz z wyjściem 5 VDC / 100 mA do zasilania układów wejściowych
• Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/24 VDC
Możliwa jest również konfiguracja wg specjalnego zamówienia.

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Wejścia
Liczba wejść 8 (2 grupy po 4 wejścia, wspólny zacisk dla każdej grupy)
Separacja galwaniczna między wejściami Tak, 500 V AC/DC pomiędzy grupami wejść
Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów Tak, 500 V AC/DC
Rezystancja wejściowa ·  M-8D-5: 2 kΩ

·  M-8D-5Z: 2 kΩ

·  M-8D-24: 10 kΩ

Maksymalne napięcie wejściowe ·  M-8D-5: 20 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

·  M-8D-5Z: 20 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

·  M-8D-24: 30 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

Napięcie wejściowe definiujące stan nieaktywny wejścia ·  M-8D-5: <3 VDC(1)

·  M-8D-5Z: <3 VDC(1)

·  M-8D-24: <6 VDC(1)

Napięcie wejściowe definiujące stan aktywny
wejścia
·  M-8D-5: >4,2 VDC(1)

·  M-8D-5Z: >4,2 VDC(1)

·  M-8D-24: >7 VDC(1)

Zakres pomiaru 0,001 .. 500 Hz
Minimalna szerokość impulsu 0,2 ms, 0,3 ms, 0,4 ms – programowana indywidualnie dla każdego wejścia
Stan aktywny wejścia Programowany indywidualnie dla każdego wejścia
Zasilanie przetworników z przyrządu Tylko dla wersji M-8D-5Z, wspólne dla wszystkich 8 wejść, 5 VDC, max 100 mA, brak zabezpieczenia zwarciowego
(1)Wejścia przystosowane są do dowolnej polaryzacji sygnału.
Pomiar
Częstość pomiaru 0,5 s
Rodzaj pomiaru Detekcja stanu wejścia i/lub pomiar przepływu chwilowego i/lub zliczanie impulsów – indywidualnie dla każdego wejścia
Ilość liczników 16 (po dwa dla każdego wejścia)
Maksymalna liczba zsumowanych impulsów 1099511627775 – dla każdego licznika osobno
Częstość zapisu stanów liczników do nieulotnej pamięci 2,5 s
Port szeregowy RS-485
Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
Separacja galwaniczna Tak, 500 V AC/DC
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Protokół transmisji Modbus RTU
Maksymalna długość linii 1200 m
Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps – programowana
Kontrola parzystości Even, Odd, None – programowana
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (1 lub 2 bity stopu dla None)
Minimalne opóźnienie odpowiedzi 0 .. 255 ms – programowane
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Wewnętrzne rezystory terminujące Zwory wewnątrz obudowy, ustawienie fabryczne – rezystory odłączone
Zasilanie
Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana Max 2 W (typowo 0,8 W)
Podłączenie przewodów
Typ złącza śrubowe wtykowe
Przekrój przewodów max. przekrój przewodów 1,5 mm2
Obudowa
Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 25 mm X 79 mm X 101 mm
Masa ok. 0,2 kg
Stopień ochrony IP20
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy -20 .. +60 °C
Wilgotność względna 5 .. 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji Wyłącznie do użytku wewnętrznego


  Opis

  Ośmiokanałowy moduł wejść dwustanowych z funkcją zliczania impulsów

  • 8 wejść dwustanowych, współpraca z wyjściami typu OC oraz styk
  • Separacja galwaniczna wejść w dwóch grupach (2 x 4)
  • Port komunikacyjny RS-485, protokół Modbus RTU
  • Sygnalizacja stanu wejść, zasilania i komunikacji (9 diod LED)
  • Zasilanie 24V AC/DC

  Realizowane funkcje

  • Śledzenie stanu sygnałów dwustanowych
  • Pomiar strumienia przepływu, możliwość podłączenia do ośmiu przepływomierzy
  • Zliczanie impulsów z zaprogramowaną wagą impulsu (po 2 liczniki dla każdego wejścia)
  • Pomiar ilości impulsów w jednostce czasu z uwzględnieniem wagi impulsu (/s, /min, /h, /doba)
  • Praca jako element rozproszonego systemu pomiarowego

  W zależności od wersji wejścia przystosowane są do różnego poziomu napięcia

  • Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC
  • Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/5 VDC wraz z wyjściem 5 VDC / 100 mA do zasilania układów wejściowych
  • Wejścia przystosowane do współpracy z sygnałami o napięciu 0/24 VDC
  Możliwa jest również konfiguracja wg specjalnego zamówienia.

  Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
  Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

  Dane techniczne
  Wejścia
  Liczba wejść 8 (2 grupy po 4 wejścia, wspólny zacisk dla każdej grupy)
  Separacja galwaniczna między wejściami Tak, 500 V AC/DC pomiędzy grupami wejść
  Separacja galwaniczna od pozostałych obwodów Tak, 500 V AC/DC
  Rezystancja wejściowa ·  M-8D-5: 2 kΩ

  ·  M-8D-5Z: 2 kΩ

  ·  M-8D-24: 10 kΩ

  Maksymalne napięcie wejściowe ·  M-8D-5: 20 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

  ·  M-8D-5Z: 20 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

  ·  M-8D-24: 30 VDC (ciągłe przekroczenie)(1)

  Napięcie wejściowe definiujące stan nieaktywny wejścia ·  M-8D-5: <3 VDC(1)

  ·  M-8D-5Z: <3 VDC(1)

  ·  M-8D-24: <6 VDC(1)

  Napięcie wejściowe definiujące stan aktywny
  wejścia
  ·  M-8D-5: >4,2 VDC(1)

  ·  M-8D-5Z: >4,2 VDC(1)

  ·  M-8D-24: >7 VDC(1)

  Zakres pomiaru 0,001 .. 500 Hz
  Minimalna szerokość impulsu 0,2 ms, 0,3 ms, 0,4 ms – programowana indywidualnie dla każdego wejścia
  Stan aktywny wejścia Programowany indywidualnie dla każdego wejścia
  Zasilanie przetworników z przyrządu Tylko dla wersji M-8D-5Z, wspólne dla wszystkich 8 wejść, 5 VDC, max 100 mA, brak zabezpieczenia zwarciowego
  (1)Wejścia przystosowane są do dowolnej polaryzacji sygnału.
  Pomiar
  Częstość pomiaru 0,5 s
  Rodzaj pomiaru Detekcja stanu wejścia i/lub pomiar przepływu chwilowego i/lub zliczanie impulsów – indywidualnie dla każdego wejścia
  Ilość liczników 16 (po dwa dla każdego wejścia)
  Maksymalna liczba zsumowanych impulsów 1099511627775 – dla każdego licznika osobno
  Częstość zapisu stanów liczników do nieulotnej pamięci 2,5 s
  Port szeregowy RS-485
  Sygnały wyprowadzone na łączówce A(+), B(-)
  Separacja galwaniczna Tak, 500 V AC/DC
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Protokół transmisji Modbus RTU
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps – programowana
  Kontrola parzystości Even, Odd, None – programowana
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (1 lub 2 bity stopu dla None)
  Minimalne opóźnienie odpowiedzi 0 .. 255 ms – programowane
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Wewnętrzne rezystory terminujące Zwory wewnątrz obudowy, ustawienie fabryczne – rezystory odłączone
  Zasilanie
  Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
  Maksymalna moc pobierana Max 2 W (typowo 0,8 W)
  Podłączenie przewodów
  Typ złącza śrubowe wtykowe
  Przekrój przewodów max. przekrój przewodów 1,5 mm2
  Obudowa
  Typ obudowy Do zabudowy wewnątrz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo termoutwardzalne
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) 25 mm X 79 mm X 101 mm
  Masa ok. 0,2 kg
  Stopień ochrony IP20
  Warunki środowiskowe
  Temperatura pracy -20 .. +60 °C
  Wilgotność względna 5 .. 95% (bez kondensacji)
  Temperatura przechowywania -30 .. +70 °C
  EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

  ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

  ·  emisja przewodzenia i promieniowania
  Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

  RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
  Miejsce instalacji Wyłącznie do użytku wewnętrznego
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt