Metronic logo
Metronic logo

Rejestratory i Mierniki

MPI-C

Rejestrator danych z wewnętrzną pamięcią 2GB w obudowie panelowej. 16 lub 8 kanałów analogowych, 4 lub 2 wejścia dwustanowe, 16 kanałów obliczeniowych. Możliwość bezpośredniego podłączenia czujników temperatury, przetworników z wyjściem 0/4-20mA, z wyjściem napięciowym w zakresie -0,8 V ÷ +0,8 V lub rezystancyjnym w zakresie 0 Ω ÷ 5 kΩ.

Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej

16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych
4 lub 2 wejścia dwustanowe
16 kanałów obliczeniowych
8 wyjść przekaźnikowych – funkcje alarmowo-sterujące
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
• Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
• Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej

Współpraca z

Czujnikami RTD typu Pt100 i Ni100 oraz ich wielokrotnościami (np. Pt200)
Czujnikami TC typu J, L, K, T, U, E, N, B, R i S
• Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA
• Przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 Ω … 5000 Ω
• Przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie –0,8 V … +0,8 V
Wejścia są wzajemnie separowane galwanicznie
Filtr cyfrowy o wybieranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów zaszumionych.

Wejścia dwustanowe

• Pomiar częstotliwości w zakresie od 0,001 Hz do 10 kHz
• Zliczanie impulsów
• Śledzenie i rejestrację sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie)

16 kanałów obliczeniowych

• Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
• Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

Wyjścia przekaźnikowe

8 półprzewodnikowych przekaźników wyjściowych o obciążalności 0,1 A / 60 V

Inne funkcje

Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
• Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
Śledzenie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
Rejestr zdarzeń
Rejestr czynności autoryzowanych
• Kompensacja temperatury zimnych końców termopar dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (brak konieczności doprowadzania przewodów kompensacyjnych bezpośrednio do urządzenia) bądź wartością stałą
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej

Zastosowanie

Rejestratory MPI-C,  znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitoring pary wodnej wytwarzanej w kotłowniach zakładowych (rejestracja ciśnienia, temperatury, natężenia przepływu).

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

PANEL PRZEDNI
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
Klawiatura ·  MPI-C: 7 przycisków membranowych

·  MPI-CN: 19 przycisków membranowych

Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
ORGANIZACJA WEJŚĆ
MPI-C-16-4, MPI-CN-16-4 16 wejść analogowych:                   WE1 .. WE16

4 wejścia typu PULS:                             WE17 .. WE20

MPI-C-8-2, MPI-CN-8-2 8 wejść analogowych:                     WE1 .. WE8

2 wejścia typu PULS:                             WE17 .. WE18

WEJŚCIA ANALOGOWE
Ilość wejść 16 lub 8, multipleksowane przekaźnikami sygnałowymi
Separacja galwaniczna między kanałami Tak, 100 VDC lub 100 Vp-p
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania Tak, 500 VDC lub 500 Vp-p
Wejścia typu RTD
Typ czujnika Tabela poniżej
Prąd czujnika 200 mA
Sposób podłączenia czujnika 3-przewodowo lub 2-przewodowo
Kompensacja rezystancji przewodów 

w podłączeniu 3-przewodowym

Automatyczna + programowalna w zakresie

–99,99 .. +99,99 W

Kompensacja rezystancji przewodów

W podłączeniu 2-przewodowym

Programowalna w zakresie –99,99 .. +99,99 W
Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających do czujnika 50 W
Wejścia typu „Rezystancja”
Typ czujnika Rezystancja 0 .. 5000 W(1)
Charakterystyka przetwarzania Liniowa / Użytkownika
Prąd czujnika 200 mA
Sposób podłączenia czujnika 3-przewodowo lub 2-przewodowo
Kompensacja rezystancji przewodów 

w podłączeniu 3-przewodowym

Automatyczna + programowalna w zakresie

–99,99 .. +99,99 W

Kompensacja rezystancji przewodów

W podłączeniu 2-przewodowym

Programowalna w zakresie –99,99 .. +99,99 W
Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających do czujnika 50 W
(1)Zakres czujnika rezystancyjnego może być ustawiony w podzakresie (np. 200 Ω do 600 Ω), ale powoduje to ograniczenie rozdzielczości przetwarzania sygnału.
Wejścia typu TC
Typ czujnika Tabela poniżej
Kompensacja spoiny odniesienia Dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (wymaga jednostki °C)

lub wartość stała,

dla termoelementu B – brak kompensacji

Zakres kompensacji spoiny odniesienia -50,0 .. +99,9 °C
Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p (pomiędzy dowolnymi zaciskami +TC i –TC)
Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych (doprowadzenie do czujnika TC) 50 W
 
Wejścia typu „Napięcie”
Typ czujnika Napięcie -0,8 .. +0,8 V(2)
Charakterystyka przetwarzania Liniowa / Użytkownika
Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p
Rezystancja wejściowa >10 kΩ
Maksymalna rezystancja przewodów                         doprowadzających do czujnika 50 W
(2)Zakres napięcia może być ustawiony w podzakresie (np. 0 mV do 50 mV), ale powoduje to ograniczenie rozdzielczości przetwarzania sygnału.
Wejścia typu 0/4-20mA
Rezystancja wejściowa 20 W +/-10%
Charakterystyka przetwarzania Liniowa / pierwiastkowa(6) / użytkownika
Zasilanie przetworników z przyrządu ·  MPI-C: Brak

·  MPI‑CN – wykonanie specjalne: 24 VDC / 0,4 A wspólne

Błąd pomiaru
Błąd podstawowy (dla temp. otoczenia +20 °C) Wg tabeli dla danego typu czujnika
Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu /10 °C
Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
Ilość wejść ·  Wersja 16-kanałowa: 4

·  Wersja 8-kanałowa: 2

Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Funkcje Detekcja stanu

Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC/styk(3)
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
(3)Ustawienie domyślne.
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa 1 kW
Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: Namur
Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 8
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port szeregowy RS-485 – Slave
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs 10BaseT Ethernet
Bufor danych 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
Wewnętrzna pamięć danych
Pojemność pamięci 2 GB
Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
Ok. 400 dni
Zasilanie MPI-C
Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana 4 VA / 4 W
Zasilanie MPI-CN
Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 12 VA / 12 W typowo, 30 VA max (dla zasilania
100 .. 240 VAC)4 VA / 4 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)
Podłączenie przewodów
Typ ·  MPI-C: złącza sprężynowe wtykowe

·  MPI-CN: zaciski sprężynowe

Przekrój przewodów ·  MPI-C: przekrój przewodów 0,14 .. 0,5 mm2

·  MPI-CN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

Wymiary – obudowa MPI-C
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 1,1 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
Wymiary – obudowa MPI-CN
Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa ok. 2,1 kg
Stopień ochrony IP54
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy ·  MPI-C: 0 .. +50 °C

·  MPI-CN: -20 .. +50 °C

Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Kategoria przepięciowa OV II
Stopień zanieczyszczenia PD 2
LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji ·  MPI-C: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

·  MPI-CN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(4)

(4)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów.
Zobacz Zobacz produkt

Program umożliwia odczyt plików ustawień zapisanych przez przyrząd, modyfikację ustawień, zapis do pliku i zaprogramowanie przyrządu za pośrednictwem przenośnej pamięci USB. Program umożliwia również tworzenie nowych plików ustawień dla przyrządów oraz odczyt pliku rejestru ustawień.
Zobacz Zobacz produkt

Programy mLog umożliwiają odczyt, wizualizacje i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port RS485 (protokół Modbus RTU) lub w port Ethernet (protokół Modbus TCP). mLog 3.0.0.0 został wydany 21.02.2019 r. Dodano moduł umożliwiajacy odczyt i wizualizację wyników bieżących z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter RS-485 USB z separacją galwaniczną. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Cztery diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter umożliwia komunikację urządzeń wyposażonych w port szeregowy RS-485 z urządzeniami pracującymi w sieci przemysłowej lub komputerowej LAN. Zgodnie ze standardem RS-485 po stronie portu RS-485 może być podłączonych 32 urządzenia, natomiast po stronie portu Ethernet konwerter może obsłużyć do 6 klientów. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter RS-485 USB bez separacji galwanicznej. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Trzy diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Przeznaczony do prac serwisowych.
Zobacz Zobacz produkt

Zasilacz impulsowy 24VDC serii MDR do montażu na szynę TS35.
Zobacz Zobacz produkt

Pendrive umożliwiający odczyt danych archiwalnych oraz odczyt i zapis ustawień z urządzeń.
Zobacz Zobacz produkt

  Opis

  Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej

  16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych
  4 lub 2 wejścia dwustanowe
  16 kanałów obliczeniowych
  8 wyjść przekaźnikowych – funkcje alarmowo-sterujące
  • Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
  • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
  • Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
  • Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
  • Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
  • Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
  • Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej

  Współpraca z

  Czujnikami RTD typu Pt100 i Ni100 oraz ich wielokrotnościami (np. Pt200)
  Czujnikami TC typu J, L, K, T, U, E, N, B, R i S
  • Przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA
  • Przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 Ω … 5000 Ω
  • Przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie –0,8 V … +0,8 V
  Wejścia są wzajemnie separowane galwanicznie
  Filtr cyfrowy o wybieranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów zaszumionych.

  Wejścia dwustanowe

  • Pomiar częstotliwości w zakresie od 0,001 Hz do 10 kHz
  • Zliczanie impulsów
  • Śledzenie i rejestrację sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie)

  16 kanałów obliczeniowych

  • Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

  Archiwizacja wyników

  • Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
  • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
  • Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

  Wyjścia przekaźnikowe

  8 półprzewodnikowych przekaźników wyjściowych o obciążalności 0,1 A / 60 V

  Inne funkcje

  Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
  • Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
  Śledzenie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
  • Zaawansowany system użytkowników i haseł
  Rejestr zdarzeń
  Rejestr czynności autoryzowanych
  • Kompensacja temperatury zimnych końców termopar dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (brak konieczności doprowadzania przewodów kompensacyjnych bezpośrednio do urządzenia) bądź wartością stałą
  • Dostępny również w angielskiej wersji językowej

  Zastosowanie

  Rejestratory MPI-C,  znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitoring pary wodnej wytwarzanej w kotłowniach zakładowych (rejestracja ciśnienia, temperatury, natężenia przepływu).

   

  Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
  Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

  Dane techniczne
  PANEL PRZEDNI
  Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
  Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
  Klawiatura ·  MPI-C: 7 przycisków membranowych

  ·  MPI-CN: 19 przycisków membranowych

  Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
  ORGANIZACJA WEJŚĆ
  MPI-C-16-4, MPI-CN-16-4 16 wejść analogowych:                   WE1 .. WE16

  4 wejścia typu PULS:                             WE17 .. WE20

  MPI-C-8-2, MPI-CN-8-2 8 wejść analogowych:                     WE1 .. WE8

  2 wejścia typu PULS:                             WE17 .. WE18

  WEJŚCIA ANALOGOWE
  Ilość wejść 16 lub 8, multipleksowane przekaźnikami sygnałowymi
  Separacja galwaniczna między kanałami Tak, 100 VDC lub 100 Vp-p
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania Tak, 500 VDC lub 500 Vp-p
  Wejścia typu RTD
  Typ czujnika Tabela poniżej
  Prąd czujnika 200 mA
  Sposób podłączenia czujnika 3-przewodowo lub 2-przewodowo
  Kompensacja rezystancji przewodów 

  w podłączeniu 3-przewodowym

  Automatyczna + programowalna w zakresie

  –99,99 .. +99,99 W

  Kompensacja rezystancji przewodów

  W podłączeniu 2-przewodowym

  Programowalna w zakresie –99,99 .. +99,99 W
  Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających do czujnika 50 W
  Wejścia typu „Rezystancja”
  Typ czujnika Rezystancja 0 .. 5000 W(1)
  Charakterystyka przetwarzania Liniowa / Użytkownika
  Prąd czujnika 200 mA
  Sposób podłączenia czujnika 3-przewodowo lub 2-przewodowo
  Kompensacja rezystancji przewodów 

  w podłączeniu 3-przewodowym

  Automatyczna + programowalna w zakresie

  –99,99 .. +99,99 W

  Kompensacja rezystancji przewodów

  W podłączeniu 2-przewodowym

  Programowalna w zakresie –99,99 .. +99,99 W
  Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających do czujnika 50 W
  (1)Zakres czujnika rezystancyjnego może być ustawiony w podzakresie (np. 200 Ω do 600 Ω), ale powoduje to ograniczenie rozdzielczości przetwarzania sygnału.
  Wejścia typu TC
  Typ czujnika Tabela poniżej
  Kompensacja spoiny odniesienia Dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (wymaga jednostki °C)

  lub wartość stała,

  dla termoelementu B – brak kompensacji

  Zakres kompensacji spoiny odniesienia -50,0 .. +99,9 °C
  Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p (pomiędzy dowolnymi zaciskami +TC i –TC)
  Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych (doprowadzenie do czujnika TC) 50 W
   
  Wejścia typu „Napięcie”
  Typ czujnika Napięcie -0,8 .. +0,8 V(2)
  Charakterystyka przetwarzania Liniowa / Użytkownika
  Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p
  Rezystancja wejściowa >10 kΩ
  Maksymalna rezystancja przewodów                         doprowadzających do czujnika 50 W
  (2)Zakres napięcia może być ustawiony w podzakresie (np. 0 mV do 50 mV), ale powoduje to ograniczenie rozdzielczości przetwarzania sygnału.
  Wejścia typu 0/4-20mA
  Rezystancja wejściowa 20 W +/-10%
  Charakterystyka przetwarzania Liniowa / pierwiastkowa(6) / użytkownika
  Zasilanie przetworników z przyrządu ·  MPI-C: Brak

  ·  MPI‑CN – wykonanie specjalne: 24 VDC / 0,4 A wspólne

  Błąd pomiaru
  Błąd podstawowy (dla temp. otoczenia +20 °C) Wg tabeli dla danego typu czujnika
  Dryft temperaturowy (w zakresie 0 .. +50 °C) 0,025% zakresu /10 °C
  Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
  Ilość wejść ·  Wersja 16-kanałowa: 4

  ·  Wersja 8-kanałowa: 2

  Maksymalne napięcie wejściowe 30 VDC lub 30 Vp-p
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Funkcje Detekcja stanu

  Zliczanie impulsów

  Pomiar częstotliwości

  Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

  (0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

  Minimalna szerokość impulsu 20 ms

  0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

  Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
  Konfiguracja: OC/styk(3)
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Prąd w stanie zwarcia 12 mA
  Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
  (3)Ustawienie domyślne.
  Konfiguracja: wejście napięciowe
  Rezystancja wejściowa 1 kW
  Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Konfiguracja: Namur
  Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
  Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
  Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
  Ilość 8
  Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
  Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
  Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Port szeregowy RS-485 – Slave
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Protokół transmisji ASCII

  Modbus RTU

  Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Kontrola parzystości Even, Odd, None
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Separacja galwaniczna brak
  Port Ethernet
  Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
  Interfejs 10BaseT Ethernet
  Bufor danych 300 B
  Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
  Złącze RJ-45
  Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
  Port USB
  Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
  Wersja USB 1.1
  Stopień ochrony IP54
  System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
  Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
  Wewnętrzna pamięć danych
  Pojemność pamięci 2 GB
  Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
  co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
  Ok. 400 dni
  Zasilanie MPI-C
  Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
  Maksymalna moc pobierana 4 VA / 4 W
  Zasilanie MPI-CN
  Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

  lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

  Maksymalna moc pobierana 12 VA / 12 W typowo, 30 VA max (dla zasilania
  100 .. 240 VAC)4 VA / 4 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)
  Podłączenie przewodów
  Typ ·  MPI-C: złącza sprężynowe wtykowe

  ·  MPI-CN: zaciski sprężynowe

  Przekrój przewodów ·  MPI-C: przekrój przewodów 0,14 .. 0,5 mm2

  ·  MPI-CN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

  Wymiary – obudowa MPI-C
  Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
  Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
  Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
  Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
  Masa ok. 1,1 kg
  Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
  Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
  Wymiary – obudowa MPI-CN
  Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
  Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

  257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

  Masa ok. 2,1 kg
  Stopień ochrony IP54
  Warunki środowiskowe
  Temperatura pracy ·  MPI-C: 0 .. +50 °C

  ·  MPI-CN: -20 .. +50 °C

  Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
  Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
  Kategoria przepięciowa OV II
  Stopień zanieczyszczenia PD 2
  LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
  EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

  ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

  ·  emisja przewodzenia i promieniowania
  Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

  RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
  Miejsce instalacji ·  MPI-C: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

  ·  MPI-CN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(4)

  (4)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.
  Przykłady aplikacji
  Akcesoria

  Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów.
  Zobacz Zobacz produkt

  Program umożliwia odczyt plików ustawień zapisanych przez przyrząd, modyfikację ustawień, zapis do pliku i zaprogramowanie przyrządu za pośrednictwem przenośnej pamięci USB. Program umożliwia również tworzenie nowych plików ustawień dla przyrządów oraz odczyt pliku rejestru ustawień.
  Zobacz Zobacz produkt

  Programy mLog umożliwiają odczyt, wizualizacje i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port RS485 (protokół Modbus RTU) lub w port Ethernet (protokół Modbus TCP). mLog 3.0.0.0 został wydany 21.02.2019 r. Dodano moduł umożliwiajacy odczyt i wizualizację wyników bieżących z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).
  Zobacz Zobacz produkt

  Konwerter RS-485 USB z separacją galwaniczną. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Cztery diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
  Zobacz Zobacz produkt

  Konwerter umożliwia komunikację urządzeń wyposażonych w port szeregowy RS-485 z urządzeniami pracującymi w sieci przemysłowej lub komputerowej LAN. Zgodnie ze standardem RS-485 po stronie portu RS-485 może być podłączonych 32 urządzenia, natomiast po stronie portu Ethernet konwerter może obsłużyć do 6 klientów. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
  Zobacz Zobacz produkt

  Konwerter RS-485 USB bez separacji galwanicznej. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Trzy diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Przeznaczony do prac serwisowych.
  Zobacz Zobacz produkt

  Zasilacz impulsowy 24VDC serii MDR do montażu na szynę TS35.
  Zobacz Zobacz produkt

  Pendrive umożliwiający odczyt danych archiwalnych oraz odczyt i zapis ustawień z urządzeń.
  Zobacz Zobacz produkt
  Zapytaj o produkt