Metronic logo
Metronic logo

O NAS

Od ponad 25 lat specjalnością firmy Metronic AKP jest projektowanie i produkcja urządzeń służących do pomiaru skompensowanego przepływu i rozliczania energii pary wodnej oraz wody, pomiaru skompensowanego przepływu gazów technicznych, rejestracji temperatury i innych wielkości fizycznych, a także monitorowania procesów przemysłowych.

Urządzenia pomiarowe i rejestratory produkcji Metronic AKP stosowane są obecnie zarówno w małych jak i największych zakładach przemysłowych. W oparciu o nasze produkty pracują systemy pomiarowe w elektrowniach, rafineriach, zakładach spożywczych, hutach, zakładach wodociągowych i gazowych.

Asortyment oferowanej aparatury pomiarowej jest ciągle rozwijany w oparciu o wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Podczas tworzenia naszych urządzeń szczególną uwagę zwracamy na wysoką jakość i niezawodność, nie zapominając również o zachowaniu odpowiedniej estetyki produktów. Staramy się aby nasze urządzenia obsługiwało się łatwo i intuicyjnie, a w razie jakichkolwiek problemów zawsze gotowi jesteśmy służyć radą i pomocą w ich rozwiązaniu. Na życzenie klienta realizujemy również kompletację dostaw poprzez uzupełnianie elementów automatyki do aparatury kontrolno-pomiarowej własnej produkcji.

Metronic AKP czynnie bierze udział w rozwoju i dostosowywaniu aparatury pomiarowej do indywidualnych potrzeb klienta oraz rozwiązuje wiele nietypowych problemów. Wszystkie działania firmy prowadzone są zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015 co potwierdzone zostało stosownym certyfikatem. Staramy się stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług i czerpać jak najwięcej z uwag i opinii naszych klientów.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków, NIP 9452232297, 12 3121680, adres e-mail: metronic@metronic.pl

2.Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. realizowanie Państwa zamówień, kontaktów związanych z wykonaniem umowy, a także przesyłaniem informacji marketingowych (w tym newslettera) .

3.Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności:

– W celu wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia tj. na podstawie prawnej wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO;

– W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

– W celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

– W celu kierowania do Państwa przez Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym  w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) drogą elektroniczną.

4.Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Metronic AKP sp. z o.o. sp.k.

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

6.Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (min. ZUS, Urząd Skarbowy), bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

7.W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Metronic AKP sp. z o.o. sp.k., mogą one uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmioty te to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

8.Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9.Podanie przez Państwa danych osobowych i firmowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie to skutkowało brakiem ich realizacji.

10.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych  i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, będą one przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej

11.W związku z przetwarzaniem przez Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. Państwa danych przysługuje Wam szereg uprawnień:

– Uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa prośba obejmuje kopie danych można pomóc nam wskazując kopię, jakich danych chciałbyś otrzymać ;

– Zażądać sprostowania Państwa danych, (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia, (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania, (jeśli chcą Państwo, aby Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcą Państwo, aby dane zostały przechowane w związku z Waszymi roszczeniami);

– Zażądać przekazania Państwa danych, które nam Państwo dostarczyliście, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi.

12. Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: metronic@metronic.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze można napisać na adres Metronic AKP sp. z o.o. sp.k. , 31-426 Kraków, ul. Żmujdzka 3.