Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Kontrola ograniczenia mocy kotła

Do spełnienia wymagań związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania może być konieczne ograniczenie mocy kotła. Zastosowanie przelicznika FP-30×1(N), czujników pomiarowych oraz przekaźników umożliwia wyłączenie kotła po przekroczeniu wskazanej wartości wybranego parametru, w szczególności mocy. Urządzenie FP-30×1(N) umożliwia rozbudowaną rejestrację i analizę wyników pomiarów, które mogą stanowić poświadczenie warunków pracy układu. Przelicznik stanowi niezależną jednostkę pomiarową, która może współpracować z systemem nadrzędnym. Urządzenie wyposażone jest w wyjścia przekaźnikowe, co umożliwia wprowadzenie kilkustopniowego ostrzegania przed przekroczeniem wybranych poziomów alarmowych lub utworzenie prostego systemu sterowania.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ