Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

MONITOROWANIE TEMPERATURY W CHŁODZIARCE MEDYCZNEJ, WZORCOWANIE CZUJNIKÓW

Zastosowanie rejestratora DL2/DL7 oraz czujników do pomiaru temperatury umożliwia monitorowanie pracy chłodziarki. Zaawansowana rejestracja wartości procesowych oraz przekroczeń progów alarmowych może stanowić poświadczenie warunków, w których przechowywane były produkty (kontrola CRC plików archiwum). Dzięki zastosowaniu opcjonalnego modułu do zasilania bateryjnego (PS_BATT), możliwe jest podtrzymanie pracy rejestratora podczas zaniku napięcia zasilania i zachowanie ciągłości archiwizacji. Dodatkowe funkcje urządzenia, tj. powiadomienia email, backup (zasilanie bateryjne), przypisanie alarmów do wyjść przekaźnikowych oraz kanały obliczeniowe umożliwiają zbudowanie układu pomiarowego dopasowanego do potrzeb klienta.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ