Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Nowe funkcje rejestratorów DL2 i DL7 oraz licznika FP4

W najnowszej wersji rejestratorów DL2 i DL7 w oknach TREND wydłużony został czas podglądu pomiarów z 6 minut do 1 godziny. Dzięki temu użytkownik może analizować pomiary na ekranie przyrządu w dłuższym okresie, bez konieczności przenoszenia ich do systemu komputerowego.

Dodatkowo w rejestratorach DL2 i DL7 oraz liczniku FP4 dodaliśmy możliwość korekty zegara czasu rzeczywistego. Dzięki nowej funkcji użytkownik ma możliwość ustawienia precyzyjnie czasu pomiaru  i rejestracji wyników pomiarowych.

W celu bezpłatnej aktualizacji firmwaru prosimy o kontakt.
(+48) 12 312 16 80
sprzedaz@metronic.pl