Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Pomiar i rejestracja przepływu sprężonego powietrza w oparciu o przepływomierz termiczny i licznik FP4/FP4W

Pomiar przepływu sprężonego powietrza umożliwia analizę i kontrolę zużycia medium w zakładzie przemysłowym. Układ może być realizowany w oparciu o różnego rodzaju przepływomierze np. termiczne, objętościowe lub zwężkę pomiarową. W nocie aplikacyjnej przedstawiono pomiar przepływu sprężonego powietrza w oparciu o przepływomierz termiczny i licznik FP4/FP4W.

Szczegółowe informacje znajdują się w NOCIE APLIKACYJNEJ