Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Pomiar zużycia wody z wykorzystaniem modułu M-8D

Zastosowanie modułu M-8D oraz przepływomierzy z wyjściem impulsowym umożliwia przeprowadzenie bilansu zużycia wody. Moduł może zliczać impulsy z zaprogramowaną wagą pojedynczego impulsu lub dokonywać pomiaru ilości impulsów w jednostce czasu, z uwzględnieniem wagi pojedynczego impulsu (/s, /min, /h, /dobę). Wartości przesyłane są do jednostki nadrzędnej (Master) przy użyciu protokołu Modbus RTU. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala przeprowadzić analizę pracy systemu.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ