Metronic logo
Metronic logo

Liczniki przepływu

BC-3

Dozownik w obudowie panelowej. Umożliwia odmierzanie zadanej ilości medium poprzez współpracę z przepływomierzem oraz odpowiednie sterowanie zaworem/zaworami za pomocą wyjść przekaźnikowych lub analogowych 4-20mA.

Dozownik

• Do trzech układów dozowania
• Tryby dozowania jedno lub dwustopniowy
• 5 wejść pomiarowych
• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
• Sterowanie zaworów wyjściem przekaźnikowym lub wyjściem analogowym 4-20mA
• Rejestracja wyników w wewnętrznej pamięci danych 2GB
• Port USB na płycie czołowej
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dostępny również w obudowie naściennej – BC-3N

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych
• 2 x I, dwa wejścia przeznaczone do współpracy wyłącznie z przetwornikami z wyjściem 0/4-20mA
• 3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym lub wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)
Mogą być one wykorzystane do pomiaru przepływów związanych z dozowaniem lub dowolnych innych wielkości.

Pomiar przepływu

Przyrząd współpracuje z przepływomierzami dowolnego typu (np. ultradźwiękowymi, wirowymi, elektromagnetycznymi) z
• Wyjściowym sygnałem 4-20mA lub 0-20mA proporcjonalnym do przepływu
• Wyjściem impulsowym ze stałą wagą impulsu
• Wyjściem częstotliwościowym proporcjonalnym do przepływu

Tryby dozowania

• Jednostopniowe
• Dwustopniowe, w końcowej fazie procesu dozowania przepływ zostaje zmniejszony, umożliwia to zwiększenie precyzji dozowania
Do sterowania dwustopniowego wykorzystywane są dwa przekaźniki wyjściowe sterujące dwoma zaworami. W początkowej fazie dozowania otwarte są obydwa zawory (główny i precyzyjny), a w końcowej fazie tylko jeden (precyzyjny).Jeżeli do sterowania wykorzystywane jest wyjście prądowe napełnianie szybkie oraz napełnianie końcowe realizowane są poprzez wysterowanie zaworu różnymi wartościami prądu. Dozownik posiada wbudowany algorytm uczenia się, pozwalający stopniowo zwiększyć precyzję dozowania.

Liczniki

• Do każdego wejścia mierzącego wartość o charakterze przepływowym oraz do każdego dozownika (A, B, C) można przypisać po dwa liczniki

Funkcje alarmowe

Za sytuację alarmową uznaje się

• Przekroczenie ilości zadanej do dozowania o ustalony poziom lub nieustanie przepływu po zamknięciu zaworu w zadanym czasie
• Niepojawienie się przepływu w zadanym czasie od otwarcia zaworu
• Uruchomienie się przepływu pomimo braku dozowania

Zastosowanie

Dozowniki BC-3 i BC-3N znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: dozowania chemikaliów do procesów wytwórczych np. papieru.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Interfejs użytkownika, płyta czołowa
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy, 272 x 480 punktów
Wymiary pola odczytu 43,8 mm x 77,4 mm
Sygnalizacja 3 diody LED dwukolorowe, czerwono-zielone
Klawiatura 19 przycisków membranowych
Organizacja wejść
2 x I: IN1, IN2
3 x I / PULS: IN3, IN4, IN5
Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
Częstość pomiaru 1 s
Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
Rezystancja wejściowa 100 W  ±10%
Zasilanie przetworników 24 V DC / max 22 mA
Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
Błąd podstawowy (Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Wejścia PULS (impulsowe/częstotliwościowe)
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Funkcje Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

(0,5 ms przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Błąd podstawowy (Ta = 20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC / styk (ustawienie domyślne)
Napięcie w stanie rozwarcia 12V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia / wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa >10 kW
Próg załączania / wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: NAMUR
Stan wysokiej impedancji 0,4 mA – 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 mA – 6,5 mA
Wyjścia analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość Brak, 1 lub 2
Sygnał wyjściowy 4-20mA
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z zasilacza wewnętrznego 24 V DC / 22 mA
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4, separowane wzajemnie
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna 400 VAC
Port szeregowy RS-485
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki / nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -8 V … +13 V V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 V … +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs: 10BaseT Ethernet
Bufor danych: 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń: 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu: FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu: Zielono-czerwona dioda LED na płycie czołowej
Rejestracja wyników, wewnętrzna pamięć danych
Pojemność pamięci 2 GB
System zapisu Zbiór tekstowy, FAT16
Sygnalizacja zapisu Zielono-czerwona dioda LED na płycie czołowej
Zasilanie BC-3 i BC-3N
Napięcie zasilania 24 VAC (+5% / -10%) 50/60Hz

lub

24 VDC (15 … 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 6 VA / 6 W
Zasilanie BC-3N
Napięcie zasilania 100 – 240 VAC 50/60Hz
Maksymalna moc pobierana 16 VA
Obudowa BC-3
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 96 mm x 192 mm x 63,5 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
Wymiary wycięcia w panelu 186 +1,1 mm X 92 +0,6 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,7 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP-54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP-30
Obudowa BC-3N
Typ obudowy: Z możliwością zawieszenia, tworzywo ABS
Wymiary (wys. X szer. X gł.): 217 mm X 257 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

247 mm X 257 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa: ok. 2,1 kg
Stopień ochrony: IP54
Podłączenie sygnałów
BC-3 Łączówki śrubowe, maksymalny przekrój przewodów 1,5 mm2
BC-3N Łączówki sprężynowe, przekrój przewodów 0,2 mm2 – 1,5 mm2

Łączówka śrubowa, przekrój przewodów 0,2 mm2 – 1,5 mm2

Warunki klimatyczne
Temperatura pracy 0 .. +50 °C
Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C


Opis

Dozownik

• Do trzech układów dozowania
• Tryby dozowania jedno lub dwustopniowy
• 5 wejść pomiarowych
• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
• Sterowanie zaworów wyjściem przekaźnikowym lub wyjściem analogowym 4-20mA
• Rejestracja wyników w wewnętrznej pamięci danych 2GB
• Port USB na płycie czołowej
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dostępny również w obudowie naściennej – BC-3N

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych
• 2 x I, dwa wejścia przeznaczone do współpracy wyłącznie z przetwornikami z wyjściem 0/4-20mA
• 3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym lub wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)
Mogą być one wykorzystane do pomiaru przepływów związanych z dozowaniem lub dowolnych innych wielkości.

Pomiar przepływu

Przyrząd współpracuje z przepływomierzami dowolnego typu (np. ultradźwiękowymi, wirowymi, elektromagnetycznymi) z
• Wyjściowym sygnałem 4-20mA lub 0-20mA proporcjonalnym do przepływu
• Wyjściem impulsowym ze stałą wagą impulsu
• Wyjściem częstotliwościowym proporcjonalnym do przepływu

Tryby dozowania

• Jednostopniowe
• Dwustopniowe, w końcowej fazie procesu dozowania przepływ zostaje zmniejszony, umożliwia to zwiększenie precyzji dozowania
Do sterowania dwustopniowego wykorzystywane są dwa przekaźniki wyjściowe sterujące dwoma zaworami. W początkowej fazie dozowania otwarte są obydwa zawory (główny i precyzyjny), a w końcowej fazie tylko jeden (precyzyjny).Jeżeli do sterowania wykorzystywane jest wyjście prądowe napełnianie szybkie oraz napełnianie końcowe realizowane są poprzez wysterowanie zaworu różnymi wartościami prądu. Dozownik posiada wbudowany algorytm uczenia się, pozwalający stopniowo zwiększyć precyzję dozowania.

Liczniki

• Do każdego wejścia mierzącego wartość o charakterze przepływowym oraz do każdego dozownika (A, B, C) można przypisać po dwa liczniki

Funkcje alarmowe

Za sytuację alarmową uznaje się

• Przekroczenie ilości zadanej do dozowania o ustalony poziom lub nieustanie przepływu po zamknięciu zaworu w zadanym czasie
• Niepojawienie się przepływu w zadanym czasie od otwarcia zaworu
• Uruchomienie się przepływu pomimo braku dozowania

Zastosowanie

Dozowniki BC-3 i BC-3N znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: dozowania chemikaliów do procesów wytwórczych np. papieru.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Dane techniczne
Interfejs użytkownika, płyta czołowa
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy, 272 x 480 punktów
Wymiary pola odczytu 43,8 mm x 77,4 mm
Sygnalizacja 3 diody LED dwukolorowe, czerwono-zielone
Klawiatura 19 przycisków membranowych
Organizacja wejść
2 x I: IN1, IN2
3 x I / PULS: IN3, IN4, IN5
Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
Częstość pomiaru 1 s
Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
Rezystancja wejściowa 100 W  ±10%
Zasilanie przetworników 24 V DC / max 22 mA
Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
Błąd podstawowy (Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Wejścia PULS (impulsowe/częstotliwościowe)
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Funkcje Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

(0,5 ms przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Błąd podstawowy (Ta = 20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC / styk (ustawienie domyślne)
Napięcie w stanie rozwarcia 12V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia / wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa >10 kW
Próg załączania / wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: NAMUR
Stan wysokiej impedancji 0,4 mA – 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 mA – 6,5 mA
Wyjścia analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość Brak, 1 lub 2
Sygnał wyjściowy 4-20mA
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z zasilacza wewnętrznego 24 V DC / 22 mA
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4, separowane wzajemnie
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna 400 VAC
Port szeregowy RS-485
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki / nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -8 V … +13 V V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 V … +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 27 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs: 10BaseT Ethernet
Bufor danych: 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń: 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu: FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu: Zielono-czerwona dioda LED na płycie czołowej
Rejestracja wyników, wewnętrzna pamięć danych
Pojemność pamięci 2 GB
System zapisu Zbiór tekstowy, FAT16
Sygnalizacja zapisu Zielono-czerwona dioda LED na płycie czołowej
Zasilanie BC-3 i BC-3N
Napięcie zasilania 24 VAC (+5% / -10%) 50/60Hz

lub

24 VDC (15 … 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 6 VA / 6 W
Zasilanie BC-3N
Napięcie zasilania 100 – 240 VAC 50/60Hz
Maksymalna moc pobierana 16 VA
Obudowa BC-3
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 96 mm x 192 mm x 63,5 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
Wymiary wycięcia w panelu 186 +1,1 mm X 92 +0,6 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,7 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP-54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP-30
Obudowa BC-3N
Typ obudowy: Z możliwością zawieszenia, tworzywo ABS
Wymiary (wys. X szer. X gł.): 217 mm X 257 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

247 mm X 257 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa: ok. 2,1 kg
Stopień ochrony: IP54
Podłączenie sygnałów
BC-3 Łączówki śrubowe, maksymalny przekrój przewodów 1,5 mm2
BC-3N Łączówki sprężynowe, przekrój przewodów 0,2 mm2 – 1,5 mm2

Łączówka śrubowa, przekrój przewodów 0,2 mm2 – 1,5 mm2

Warunki klimatyczne
Temperatura pracy 0 .. +50 °C
Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Przykłady aplikacji
Akcesoria
Zapytaj o produkt