Metronic logo
Metronic logo

Liczniki przepływu

FP-3031N

Przelicznik przepływu (skompensowanego) i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników w obudowie do montażu naściennego. Rozliczanie do trzech niezależnych układów pomiarowych, funkcje alarmowo-sterujące, możliwość pracy w systemach komputerowych.

Przelicznik przepływu

• Jednoczesne rozliczanie do trzech różnych układów pomiarowych (A, B, C) dla odrębnych ciągów technologicznych
• Bilansowanie przepływów i energii (układy X, Y, Z)
• 10 wejść pomiarowych
• Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego
• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych
• Obudowa naścienna umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu na ścianie bez konieczności zabudowy do szafy pomiarowej
19-przyciskowa rozszerzona klawiatura (ułatwiona modyfikacja ustawień przyrządu)
• Obwody elektryczne wyprowadzone do rozłącznej listwy zaciskowej, znajdującej się z przodu urządzenia
• Zasilanie napięciem 230 V lub 24 V

Przyrząd dostępny w dwóch wersjach

• Podstawowej – realizującej jeden układ rozliczeniowy
• Rozszerzonej – realizującej do trzech układów rozliczeniowych A, B, C

Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

Podczas konfiguracji przelicznika wybiera się dla każdego z układów A, B lub C jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
• Pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
• Układ pomiaru przepływu gazów technicznych

Współpraca z przepływomierzami

• Masowymi
• Objętościowymi
• Zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych
• 3 x RTD/I, trzy wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA
• 4 x I, cztery wejścia do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
 3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)

Pomiary dodatkowe i obliczenia

• Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.)
• 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia (np. poziom kondensatu w zbiorniku)
• Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu
• Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników
• Częstość zapisu od 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• Rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h

Inne funkcje

• Przekaźniki wyjściowe mogą pracować w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu
 Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji
• Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
• Dostępny również w obudowie panelowej – FP-3031
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej

Zastosowanie

Przeliczniki serii FP-30×1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ
Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego <2% (typowo <0,5%)
Częstość pomiaru i wyliczania wyników 1 s
PANEL PRZEDNI
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
Klawiatura 19 przycisków membranowych
Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
ORGANIZACJA WEJŚĆ
FP-3031, FP-3031N 3 x RTD/I:                     WE1, WE2, WE3

4 x I:                                   WE4, WE5, WE6, WE7

3 x I/PULS:                   WE8, WE9, WE10

Wejścia analogowe RTD
Typ czujnika Pt-100 x K, Ni-100 x K (K = 1..11)

K – mnożnik, np.: dla Pt-200 K = 2

Zakres pomiaru -200 .. +850 °C  dla Pt100 x K

-60 .. +150 °C  dla Ni100 x K

Sposób podłączenia czujnika 2- lub 4-przewodowo
Kompensacja rezystancji przewodów Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 ꭥ
Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających 50 ꭥ
Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C)
Dryf temperaturowy Max ± 0,02 °C / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
Rezystancja wejściowa 100 W  ±10%
Zasilanie przetworników 24 VDC / max 22 mA
Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Funkcje Detekcja stanu

Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC/styk(1)
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
(1)Ustawienie domyślne.
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa >10 kW
Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: Namur
Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość 1 lub 2
Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port szeregowy RS-485
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs 10BaseT Ethernet
Bufor danych 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
Zasilanie FP-3031
Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W
Zasilanie FP-3031N
Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 28 VA / 28 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

14 VA / 14 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

Podłączenie przewodów
Typ ·  FP-3031: złącza śrubowe wtykowe

·  FP-3031N: zaciski sprężynowe

Przekrój przewodów ·  FP-3031: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

·  FP-3031N: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

Wymiary – obudowa FP-3031
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 192 mm x 96 mm x 63,5 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 186+1,1 mm X 92+0,6 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,7 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
Wymiary – obudowa FP-3031N
Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa ok. 2,1 kg
Stopień ochrony IP54
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy ·  FP-3031: 0 .. +40 °C

·  FP-3031N: -20 .. +40 °C

Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Kategoria przepięciowa OV II
Stopień zanieczyszczenia PD 2
LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji ·  FP-3031: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

·  FP-3031N: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

(2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.


  Opis

  Przelicznik przepływu

  • Jednoczesne rozliczanie do trzech różnych układów pomiarowych (A, B, C) dla odrębnych ciągów technologicznych
  • Bilansowanie przepływów i energii (układy X, Y, Z)
  • 10 wejść pomiarowych
  • Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego
  • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
  • Opcjonalnie 1 lub 2 wyjścia analogowe 4-20mA
  • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
  • Port USB na płycie czołowej
  • Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
  • Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
  • Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych
  • Obudowa naścienna umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu na ścianie bez konieczności zabudowy do szafy pomiarowej
  19-przyciskowa rozszerzona klawiatura (ułatwiona modyfikacja ustawień przyrządu)
  • Obwody elektryczne wyprowadzone do rozłącznej listwy zaciskowej, znajdującej się z przodu urządzenia
  • Zasilanie napięciem 230 V lub 24 V

  Przyrząd dostępny w dwóch wersjach

  • Podstawowej – realizującej jeden układ rozliczeniowy
  • Rozszerzonej – realizującej do trzech układów rozliczeniowych A, B, C

  Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

  Podczas konfiguracji przelicznika wybiera się dla każdego z układów A, B lub C jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych
  • Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
  • Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
  • Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
  • Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
  • Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
  • Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym
  • Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
  • Pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
  • Układ pomiaru przepływu gazów technicznych

  Współpraca z przepływomierzami

  • Masowymi
  • Objętościowymi
  • Zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167

  Wejścia analogowe

  W przyrządzie dostępnych jest dziesięć wejść pomiarowych
  • 3 x RTD/I, trzy wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA
  • 4 x I, cztery wejścia do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
   3 x I/PULS, trzy wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz)

  Pomiary dodatkowe i obliczenia

  • Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.)
  • 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia (np. poziom kondensatu w zbiorniku)
  • Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu
  • Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych

  Archiwizacja wyników

  • Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
  • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników
  • Częstość zapisu od 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
  • Rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h

  Inne funkcje

  • Przekaźniki wyjściowe mogą pracować w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu
   Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji
  • Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej
  • Zaawansowany system użytkowników i haseł
  • Dostępny również w obudowie panelowej – FP-3031
  • Dostępny również w angielskiej wersji językowej

  Zastosowanie

  Przeliczniki serii FP-30×1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

  Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
  Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

  Dane techniczne
  POMIAR SKOMPENSOWANEGO PRZEPŁYWU I ENERGII CIEPLNEJ
  Niepewność pomiaru przepływu skompensowanego pary, wody, innej cieczy lub gazu technicznego <2% (typowo <0,5%)
  Częstość pomiaru i wyliczania wyników 1 s
  PANEL PRZEDNI
  Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
  Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
  Klawiatura 19 przycisków membranowych
  Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
  ORGANIZACJA WEJŚĆ
  FP-3031, FP-3031N 3 x RTD/I:                     WE1, WE2, WE3

  4 x I:                                   WE4, WE5, WE6, WE7

  3 x I/PULS:                   WE8, WE9, WE10

  Wejścia analogowe RTD
  Typ czujnika Pt-100 x K, Ni-100 x K (K = 1..11)

  K – mnożnik, np.: dla Pt-200 K = 2

  Zakres pomiaru -200 .. +850 °C  dla Pt100 x K

  -60 .. +150 °C  dla Ni100 x K

  Sposób podłączenia czujnika 2- lub 4-przewodowo
  Kompensacja rezystancji przewodów Ustawiana w przedziale -99.99 .. +99.99 ꭥ
  Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzających 50 ꭥ
  Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
  Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) ± 0,5 °C (typowo ± 0,3 °C)
  Dryf temperaturowy Max ± 0,02 °C / °C
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wejścia analogowe I (0/4-20mA)
  Sygnał pomiarowy 0-20mA lub 4-20mA
  Sposób podłączenia przetwornika Przetwornik pasywny (zasilany z pętli pomiarowej) lub przetwornik aktywny
  Rezystancja wejściowa 100 W  ±10%
  Zasilanie przetworników 24 VDC / max 22 mA
  Rozdzielczość przetwornika A/C 18 bit
  Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) ±0,1% zakresu (typowo ±0,05% zakresu)
  Dryf temperaturowy Max ±50 ppm / °C
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
  Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
  Separacja galwaniczna między kanałami Brak, wspólny potencjał GND dla wszystkich wejść
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Funkcje Detekcja stanu

  Zliczanie impulsów

  Pomiar częstotliwości

  Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

  (0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

  Minimalna szerokość impulsu 20 ms

  0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

  Błąd podstawowy (dla Ta = 20 °C) 0,02%
  Konfiguracja: OC/styk(1)
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Prąd w stanie zwarcia 12 mA
  Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
  (1)Ustawienie domyślne.
  Konfiguracja: wejście napięciowe
  Rezystancja wejściowa >10 kW
  Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Konfiguracja: Namur
  Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
  Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
  Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
  Ilość 1 lub 2
  Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
  Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
  Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
  Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
  Dokładność 0,5%
  Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
  Ilość 4
  Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
  Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
  Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Port szeregowy RS-485
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Protokół transmisji ASCII

  Modbus RTU

  Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Kontrola parzystości Even, Odd, None
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Separacja galwaniczna brak
  Port Ethernet
  Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
  Interfejs 10BaseT Ethernet
  Bufor danych 300 B
  Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
  Złącze RJ-45
  Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
  Port USB
  Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
  Wersja USB 1.1
  Stopień ochrony IP54
  System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
  Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
  Zasilanie FP-3031
  Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
  Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W
  Zasilanie FP-3031N
  Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

  lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

  Maksymalna moc pobierana 28 VA / 28 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

  14 VA / 14 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

  Podłączenie przewodów
  Typ ·  FP-3031: złącza śrubowe wtykowe

  ·  FP-3031N: zaciski sprężynowe

  Przekrój przewodów ·  FP-3031: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

  ·  FP-3031N: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

  Wymiary – obudowa FP-3031
  Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) 192 mm x 96 mm x 63,5 mm
  Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 72 mm
  Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 186+1,1 mm X 92+0,6 mm
  Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
  Masa ok. 0,7 kg
  Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
  Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
  Wymiary – obudowa FP-3031N
  Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
  Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

  257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

  Masa ok. 2,1 kg
  Stopień ochrony IP54
  Warunki środowiskowe
  Temperatura pracy ·  FP-3031: 0 .. +40 °C

  ·  FP-3031N: -20 .. +40 °C

  Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
  Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
  Kategoria przepięciowa OV II
  Stopień zanieczyszczenia PD 2
  LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
  EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

  ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

  ·  emisja przewodzenia i promieniowania
  Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

  RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
  Miejsce instalacji ·  FP-3031: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

  ·  FP-3031N: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

  (2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt