Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Przeglądanie archiwum na wyświetlaczu

W najnowszej bezpłatnej aktualizacji firmware’u rejestratora DL7 dodaliśmy możliwość przeglądania danych archiwalnych bezpośrednio na wyświetlaczu przyrządu.

  • Wyniki są wyświetlane w formie wykresu
  • Na jednym wykresie można wyświetlić do sześciu kanałów jednocześnie
  • W zależności od częstości archiwizacji wyświetlany jest różny przedział czasu, na przykład wyniki pomiarów z ostatniej zmiany (8 godzin)
  • Interfejs umożliwia przeglądanie całego archiwum zapisanego w pamięci przyrządu
  • W celu wyświetlenia daty i wartości konkretnego rekordu można posłużyć się dostępnym kursorem

W celu bezpłatnej aktualizacji firmwaru prosimy o kontakt.
(+48) 12 312 16 80
sprzedaz@metronic.pl