Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Rejestracja przepływu w kanale otwartym przy użyciu zwężki Parshalla zgodnie z normą PN-ISO 9826

Dzięki wykorzystaniu rejestratora DL2/DL7 produkcji firmy Metronic AKP, zwężki Parshalla oraz sondy ultradźwiękowej możliwy jest pomiar objętościowy przepływu w kanale otwartym. Rejestrator przelicza przepływ na podstawie zmierzonej przez sondę wysokości medium i wprowadzonej formuły matematycznej. Dane zgromadzone przez urządzenie DL2/DL7 umożliwiają analizę działania układu i stanowią potwierdzenie warunków pracy. W nocie aplikacyjnej opisano wykorzystanie rejestratora DL2 do obliczania i monitorowania przepływu w kanale otwartym.

Szczegółowe informacje znajdują się w NOCIE APLIKACYJNEJ