Metronic logo
Metronic logo

Aktualności

Wykorzystanie przelicznika FP-30×1(N) w aplikacji z zastosowaniem glikolu

W przeliczniku FP-30×1(N) wartości przepływu i energii mogą być obliczane dla cieczy innych niż woda. W takich układach wartości procesowe wyznaczane są na podstawie tabel gęstości
i entalpii zdefiniowanych przez użytkownika. Producenci cieczy na bazie glikolu do zastosowań związanych z ogrzewaniem/chłodzeniem na ogół nie dostarczają szczegółowej specyfikacji gęstości i entalpii w zależności od temperatury.

Szczegółowe informacje w NOCIE APLIKACYJNEJ