Metronic logo
Metronic logo

Rejestratory i Mierniki

MPI-D

Rejestrator danych z wewnętrzną pamięcią 2GB w odbudowie panelowej. Współpraca z przetwornikami i urządzeniami udostępniającymi dane po magistrali cyfrowej RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop), 2 wejścia dwustanowe, 16 kanałów obliczeniowych.

Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej

20 kanałów pomiarowych
• Współpraca z przetwornikami i urządzeniami w standardzie RS-485 / Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop)
2 wejścia typu PULS
16 kanałów obliczeniowych
4 wyjścia przekaźnikowe – funkcje alarmowo-sterujące
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
• Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
• Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej

Kanały pomiarowe

• 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART
• 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

HART

• Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej
• Praca jako Primary Master lub Secondary Master
• Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable

MODBUS RTU

• Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary przewodów (portu RS-485(1))
• Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps
• Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Register)
• Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

16 kanałów obliczeniowych

• Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
• Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

Wyjścia przekaźnikowe

4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A / 60 V

Inne funkcje

• Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
• Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
• Śledzenie wartości minimalnejmaksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
• Rejestr zdarzeń
• Rejestr czynności autoryzowanych
• Dostępny również w obudowie naściennej – MPI-DN
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej

Zastowsowanie

Rejestratory MPI-D i MPI-DN znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja cyfrowych wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji danych odczytywanych z przyrządów z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitorowania parametrów sprężonego powietrza i gazów.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

PANEL PRZEDNI
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
Klawiatura ·  MPI-D: 7 przycisków membranowych

·  MPI-DN: 19 przycisków membranowych

Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
ORGANIZACJA WEJŚĆ
MPI-D, MPI-DN
WE1 .. WE18

Port HART:

Port RS-485 (1):

2 x PULS:                          WE19, WE20

Port szeregowy RS-485 (1) – Master
Protokół transmisji Modbus RTU
Format danych Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long (sw), Long, Long (sw), Float, Float (sw)
Częstość odczytu 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 10 s, 12 s, 15 s, 30 s, 1 min
Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Przestrzeń adresowa przetworników 1 .. 247
Maksymalne obciążenie linii 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 Ω)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kΩ
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Ω
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port HART
Protokół transmisji Master type 0 lub 1,  rev. 4, rev. 5, rev. 6; FSK
Realizowane funkcje Odczyt zmiennych PV, SV, TV, FV

Pobieranie adresu długiego (rev. 5, rev. 6)

Zmiana adresu krótkiego

Tryb pracy multidrop Tak, do 12 urządzeń
Zasilanie pętli 24 VDC (max 50 mA)
Odczyt analogowy linii 4-20mA Nie
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
Ilość wejść 2
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Funkcje Detekcja stanu

Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC/styk(1)
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
(1)Ustawienie domyślne.
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa 1 kW
Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: Namur
Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość 1
Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port szeregowy RS-485 (2) – Slave
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs 10BaseT Ethernet
Bufor danych 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
Wewnętrzna pamięć danych
Pojemność pamięci 2 GB
Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
Ok. 400 dni
Zasilanie MPI-D
Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana 5 VA / 5 W
Zasilanie MPI-DN
Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

5 VA / 5 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

Podłączenie przewodów
Typ ·  MPI-D: złącza śrubowe wtykowe

·  MPI-DN: zaciski sprężynowe

Przekrój przewodów ·  MPI-D: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

·  MPI-DN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

Wymiary – obudowa MPI-D
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,5 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
Wymiary – obudowa MPI-DN
Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa ok. 2,1 kg
Stopień ochrony IP54
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy ·  MPI-D: 0 .. +50 °C

·  MPI-DN: -20 .. +50 °C

Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Kategoria przepięciowa OV II
Stopień zanieczyszczenia PD 2
LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji ·  MPI-D: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

·  MPI-DN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

(2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów.
Zobacz Zobacz produkt

Program umożliwia odczyt plików ustawień zapisanych przez przyrząd, modyfikację ustawień, zapis do pliku i zaprogramowanie przyrządu za pośrednictwem przenośnej pamięci USB. Program umożliwia również tworzenie nowych plików ustawień dla przyrządów oraz odczyt pliku rejestru ustawień.
Zobacz Zobacz produkt

Programy mLog umożliwiają odczyt, wizualizacje i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port RS485 (protokół Modbus RTU) lub w port Ethernet (protokół Modbus TCP). mLog 3.0.0.0 został wydany 21.02.2019 r. Dodano moduł umożliwiajacy odczyt i wizualizację wyników bieżących z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter RS-485 USB z separacją galwaniczną. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Cztery diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter umożliwia komunikację urządzeń wyposażonych w port szeregowy RS-485 z urządzeniami pracującymi w sieci przemysłowej lub komputerowej LAN. Zgodnie ze standardem RS-485 po stronie portu RS-485 może być podłączonych 32 urządzenia, natomiast po stronie portu Ethernet konwerter może obsłużyć do 6 klientów. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
Zobacz Zobacz produkt

Konwerter RS-485 USB bez separacji galwanicznej. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Trzy diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Przeznaczony do prac serwisowych.
Zobacz Zobacz produkt

Pendrive umożliwiający odczyt danych archiwalnych oraz odczyt i zapis ustawień z urządzeń.
Zobacz Zobacz produkt

    Opis

    Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej

    20 kanałów pomiarowych
    • Współpraca z przetwornikami i urządzeniami w standardzie RS-485 / Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop)
    2 wejścia typu PULS
    16 kanałów obliczeniowych
    4 wyjścia przekaźnikowe – funkcje alarmowo-sterujące
    • Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
    • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
    • Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
    • Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
    • Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
    • Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
    • Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej

    Kanały pomiarowe

    • 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART
    • 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

    HART

    • Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej
    • Praca jako Primary Master lub Secondary Master
    • Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable

    MODBUS RTU

    • Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary przewodów (portu RS-485(1))
    • Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps
    • Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Register)
    • Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

    16 kanałów obliczeniowych

    • Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

    Archiwizacja wyników

    • Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
    • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
    • Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

    Wyjścia przekaźnikowe

    4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A / 60 V

    Inne funkcje

    • Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
    • Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
    • Śledzenie wartości minimalnejmaksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
    • Zaawansowany system użytkowników i haseł
    • Rejestr zdarzeń
    • Rejestr czynności autoryzowanych
    • Dostępny również w obudowie naściennej – MPI-DN
    • Dostępny również w angielskiej wersji językowej

    Zastowsowanie

    Rejestratory MPI-D i MPI-DN znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja cyfrowych wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji danych odczytywanych z przyrządów z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitorowania parametrów sprężonego powietrza i gazów.

     

    Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
    Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

    Dane techniczne
    PANEL PRZEDNI
    Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
    Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
    Klawiatura ·  MPI-D: 7 przycisków membranowych

    ·  MPI-DN: 19 przycisków membranowych

    Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
    ORGANIZACJA WEJŚĆ
    MPI-D, MPI-DN
    WE1 .. WE18

    Port HART:

    Port RS-485 (1):

    2 x PULS:                          WE19, WE20

    Port szeregowy RS-485 (1) – Master
    Protokół transmisji Modbus RTU
    Format danych Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long (sw), Long, Long (sw), Float, Float (sw)
    Częstość odczytu 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 10 s, 12 s, 15 s, 30 s, 1 min
    Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
    Przestrzeń adresowa przetworników 1 .. 247
    Maksymalne obciążenie linii 32 odbiorniki/nadajniki
    Maksymalna długość linii 1200 m
    Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
    Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
    Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 Ω)
    Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kΩ
    Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Ω
    Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
    Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
    Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Port HART
    Protokół transmisji Master type 0 lub 1,  rev. 4, rev. 5, rev. 6; FSK
    Realizowane funkcje Odczyt zmiennych PV, SV, TV, FV

    Pobieranie adresu długiego (rev. 5, rev. 6)

    Zmiana adresu krótkiego

    Tryb pracy multidrop Tak, do 12 urządzeń
    Zasilanie pętli 24 VDC (max 50 mA)
    Odczyt analogowy linii 4-20mA Nie
    Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
    Ilość wejść 2
    Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
    Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Funkcje Detekcja stanu

    Zliczanie impulsów

    Pomiar częstotliwości

    Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

    (0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

    Minimalna szerokość impulsu 20 ms

    0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

    Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
    Konfiguracja: OC/styk(1)
    Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
    Prąd w stanie zwarcia 12 mA
    Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
    (1)Ustawienie domyślne.
    Konfiguracja: wejście napięciowe
    Rezystancja wejściowa 1 kW
    Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
    Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
    Konfiguracja: Namur
    Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
    Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
    Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
    Ilość 4
    Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
    Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
    Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
    Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
    Ilość 1
    Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
    Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
    Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
    Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
    Dokładność 0,5%
    Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
    Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
    Port szeregowy RS-485 (2) – Slave
    Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
    Maksymalna długość linii 1200 m
    Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
    Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
    Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
    Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
    Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
    Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
    Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
    Protokół transmisji ASCII

    Modbus RTU

    Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
    Kontrola parzystości Even, Odd, None
    Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
    Separacja galwaniczna brak
    Port Ethernet
    Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
    Interfejs 10BaseT Ethernet
    Bufor danych 300 B
    Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
    Złącze RJ-45
    Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
    Port USB
    Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
    Wersja USB 1.1
    Stopień ochrony IP54
    System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
    Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
    Wewnętrzna pamięć danych
    Pojemność pamięci 2 GB
    Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
    co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
    Ok. 400 dni
    Zasilanie MPI-D
    Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
    Maksymalna moc pobierana 5 VA / 5 W
    Zasilanie MPI-DN
    Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

    lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

    Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

    5 VA / 5 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

    Podłączenie przewodów
    Typ ·  MPI-D: złącza śrubowe wtykowe

    ·  MPI-DN: zaciski sprężynowe

    Przekrój przewodów ·  MPI-D: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

    ·  MPI-DN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

    Wymiary – obudowa MPI-D
    Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
    Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
    Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
    Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
    Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
    Masa ok. 0,5 kg
    Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
    Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
    Wymiary – obudowa MPI-DN
    Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
    Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

    257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

    Masa ok. 2,1 kg
    Stopień ochrony IP54
    Warunki środowiskowe
    Temperatura pracy ·  MPI-D: 0 .. +50 °C

    ·  MPI-DN: -20 .. +50 °C

    Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
    Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
    Kategoria przepięciowa OV II
    Stopień zanieczyszczenia PD 2
    LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
    EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

    ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

    ·  emisja przewodzenia i promieniowania
    Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

    RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
    Miejsce instalacji ·  MPI-D: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

    ·  MPI-DN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

    (2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.
    Przykłady aplikacji
    Akcesoria

    Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów.
    Zobacz Zobacz produkt

    Program umożliwia odczyt plików ustawień zapisanych przez przyrząd, modyfikację ustawień, zapis do pliku i zaprogramowanie przyrządu za pośrednictwem przenośnej pamięci USB. Program umożliwia również tworzenie nowych plików ustawień dla przyrządów oraz odczyt pliku rejestru ustawień.
    Zobacz Zobacz produkt

    Programy mLog umożliwiają odczyt, wizualizacje i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port RS485 (protokół Modbus RTU) lub w port Ethernet (protokół Modbus TCP). mLog 3.0.0.0 został wydany 21.02.2019 r. Dodano moduł umożliwiajacy odczyt i wizualizację wyników bieżących z wielu stanowisk (dla wielu operatorów).
    Zobacz Zobacz produkt

    Konwerter RS-485 USB z separacją galwaniczną. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Cztery diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
    Zobacz Zobacz produkt

    Konwerter umożliwia komunikację urządzeń wyposażonych w port szeregowy RS-485 z urządzeniami pracującymi w sieci przemysłowej lub komputerowej LAN. Zgodnie ze standardem RS-485 po stronie portu RS-485 może być podłączonych 32 urządzenia, natomiast po stronie portu Ethernet konwerter może obsłużyć do 6 klientów. Wysyłka tego samego lub następnego dnia roboczego.
    Zobacz Zobacz produkt

    Konwerter RS-485 USB bez separacji galwanicznej. Prędkość transmisji w zakresie 300 bps do 115,2 kbps. Oprogramowanie umożliwiające współpracę z programami komunikującymi się przez port szeregowy COM na komputerach bez portu RS232. Trzy diody sygnalizacyjne LED. Zasilanie wyłącznie z portu USB. Przeznaczony do prac serwisowych.
    Zobacz Zobacz produkt

    Pendrive umożliwiający odczyt danych archiwalnych oraz odczyt i zapis ustawień z urządzeń.
    Zobacz Zobacz produkt
    Zapytaj o produkt