Metronic logo
Metronic logo

Rejestratory i Mierniki

MPI-DN

Rejestrator danych z wewnętrzną pamięcią 2GB w obudowie do montażu naściennego. Współpraca z przetwornikami i urządzeniami udostępniającymi dane po magistrali cyfrowej RS485 zgodnie z protokołem Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop), 2 wejścia dwustanowe, 16 kanałów obliczeniowych.

Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie naściennej

• 20 kanałów pomiarowych
• Współpraca z przetwornikami i urządzeniami w standardzie RS-485 / Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop)
• 2 wejścia typu PULS
• 16 kanałów obliczeniowych
• 4 wyjścia przekaźnikowe – funkcje alarmowo-sterujące
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
• Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
• Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
• Obudowa naścienna umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu na ścianie bez konieczności zabudowy do szafy pomiarowej
19-przyciskowa rozszerzona klawiatura (ułatwiona modyfikacja ustawień przyrządu)
• Obwody elektryczne wyprowadzone do rozłącznej listwy zaciskowej, znajdującej się z przodu urządzenia
• Zasilanie napięciem 230 V

Kanały pomiarowe

• 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART
• 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

HART

• Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej
• Praca jako Primary Master lub Secondary Master
• Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable

MODBUS RTU

• Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary przewodów (portu RS-485(1))
• Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps
• Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Register)
• Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

16 kanałów obliczeniowych

• Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
• Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

Wyjścia przekaźnikowe

• 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A / 60 V

Inne funkcje

• Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
• Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
• Śledzenie wartości minimalnejmaksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
• Rejestr zdarzeń
• Rejestr czynności autoryzowanych
• Dostępny również w obudowie panelowej – MPI-D
• Dostępny równie w angielskiej wersji językowej

Zastosowanie

Rejestratory MPI-D i MPI-DN znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja cyfrowych wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji danych odczytywanych z przyrządów z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART. MPI-DN dzięki specjalnej obudowie wykorzystywany jest szczególnie tam gdzie nie ma miejsca dla szafy pomiarowej, lub musiałby być montowana dla jednego urządzenia, co znacznie podrożyłoby koszt inwestycji. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitorowania parametrów sprężonego powietrza i gazów.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

PANEL PRZEDNI
Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
Klawiatura ·  MPI-D: 7 przycisków membranowych

·  MPI-DN: 19 przycisków membranowych

Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
ORGANIZACJA WEJŚĆ
MPI-D, MPI-DN
WE1 .. WE18

Port HART:

Port RS-485 (1):

2 x PULS:                          WE19, WE20

Port szeregowy RS-485 (1) – Master
Protokół transmisji Modbus RTU
Format danych Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long (sw), Long, Long (sw), Float, Float (sw)
Częstość odczytu 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 10 s, 12 s, 15 s, 30 s, 1 min
Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Przestrzeń adresowa przetworników 1 .. 247
Maksymalne obciążenie linii 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 Ω)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kΩ
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Ω
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port HART
Protokół transmisji Master type 0 lub 1,  rev. 4, rev. 5, rev. 6; FSK
Realizowane funkcje Odczyt zmiennych PV, SV, TV, FV

Pobieranie adresu długiego (rev. 5, rev. 6)

Zmiana adresu krótkiego

Tryb pracy multidrop Tak, do 12 urządzeń
Zasilanie pętli 24 VDC (max 50 mA)
Odczyt analogowy linii 4-20mA Nie
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
Ilość wejść 2
Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Funkcje Detekcja stanu

Zliczanie impulsów

Pomiar częstotliwości

Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

(0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

Minimalna szerokość impulsu 20 ms

0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
Konfiguracja: OC/styk(1)
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Prąd w stanie zwarcia 12 mA
Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
(1)Ustawienie domyślne.
Konfiguracja: wejście napięciowe
Rezystancja wejściowa 1 kW
Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
Konfiguracja: Namur
Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
Ilość 4
Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
Ilość 1
Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
Dokładność 0,5%
Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
Port szeregowy RS-485 (2) – Slave
Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
Maksymalna długość linii 1200 m
Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
Protokół transmisji ASCII

Modbus RTU

Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
Kontrola parzystości Even, Odd, None
Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Separacja galwaniczna brak
Port Ethernet
Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
Interfejs 10BaseT Ethernet
Bufor danych 300 B
Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
Złącze RJ-45
Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
Port USB
Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
Wersja USB 1.1
Stopień ochrony IP54
System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
Wewnętrzna pamięć danych
Pojemność pamięci 2 GB
Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
Ok. 400 dni
Zasilanie MPI-D
Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
Maksymalna moc pobierana 5 VA / 5 W
Zasilanie MPI-DN
Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

5 VA / 5 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

Podłączenie przewodów
Typ ·  MPI-D: złącza śrubowe wtykowe

·  MPI-DN: zaciski sprężynowe

Przekrój przewodów ·  MPI-D: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

·  MPI-DN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

Wymiary – obudowa MPI-D
Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
Masa ok. 0,5 kg
Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
Wymiary – obudowa MPI-DN
Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

Masa ok. 2,1 kg
Stopień ochrony IP54
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy ·  MPI-D: 0 .. +50 °C

·  MPI-DN: -20 .. +50 °C

Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
Kategoria przepięciowa OV II
Stopień zanieczyszczenia PD 2
LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

·  emisja przewodzenia i promieniowania
Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
Miejsce instalacji ·  MPI-D: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

·  MPI-DN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

(2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.


  Opis

  Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie naściennej

  • 20 kanałów pomiarowych
  • Współpraca z przetwornikami i urządzeniami w standardzie RS-485 / Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop)
  • 2 wejścia typu PULS
  • 16 kanałów obliczeniowych
  • 4 wyjścia przekaźnikowe – funkcje alarmowo-sterujące
  • Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych
  • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT
  • Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54
  • Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer www
  • Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU
  • Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów
  • Obudowa naścienna umożliwiająca łatwy montaż w dowolnym miejscu na ścianie bez konieczności zabudowy do szafy pomiarowej
  19-przyciskowa rozszerzona klawiatura (ułatwiona modyfikacja ustawień przyrządu)
  • Obwody elektryczne wyprowadzone do rozłącznej listwy zaciskowej, znajdującej się z przodu urządzenia
  • Zasilanie napięciem 230 V

  Kanały pomiarowe

  • 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART
  • 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie)

  HART

  • Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej
  • Praca jako Primary Master lub Secondary Master
  • Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable

  MODBUS RTU

  • Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary przewodów (portu RS-485(1))
  • Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps
  • Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Register)
  • Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw)

  16 kanałów obliczeniowych

  • Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie

  Archiwizacja wyników

  • Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
  • Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników
  • Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych

  Wyjścia przekaźnikowe

  • 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe o obciążalności 0,1 A / 60 V

  Inne funkcje

  • Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej)
  • Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej
  • Śledzenie wartości minimalnejmaksymalnej oraz średniej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu
  • Zaawansowany system użytkowników i haseł
  • Rejestr zdarzeń
  • Rejestr czynności autoryzowanych
  • Dostępny również w obudowie panelowej – MPI-D
  • Dostępny równie w angielskiej wersji językowej

  Zastosowanie

  Rejestratory MPI-D i MPI-DN znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja cyfrowych wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji danych odczytywanych z przyrządów z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART. MPI-DN dzięki specjalnej obudowie wykorzystywany jest szczególnie tam gdzie nie ma miejsca dla szafy pomiarowej, lub musiałby być montowana dla jednego urządzenia, co znacznie podrożyłoby koszt inwestycji. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitorowania parametrów sprężonego powietrza i gazów.

   

  Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
  Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

  Dane techniczne
  PANEL PRZEDNI
  Typ wyświetlacza LCD TFT graficzny kolorowy 272×480 px
  Wymiary wyświetlacza 43,8 mm x 77,4 mm
  Klawiatura ·  MPI-D: 7 przycisków membranowych

  ·  MPI-DN: 19 przycisków membranowych

  Dodatkowa sygnalizacja 3 diody LED trójkolorowe, czerwono-pomarańczowo-zielone
  ORGANIZACJA WEJŚĆ
  MPI-D, MPI-DN
  WE1 .. WE18

  Port HART:

  Port RS-485 (1):

  2 x PULS:                          WE19, WE20

  Port szeregowy RS-485 (1) – Master
  Protokół transmisji Modbus RTU
  Format danych Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long (sw), Long, Long (sw), Float, Float (sw)
  Częstość odczytu 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 10 s, 12 s, 15 s, 30 s, 1 min
  Prędkość transmisji 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Przestrzeń adresowa przetworników 1 .. 247
  Maksymalne obciążenie linii 32 odbiorniki/nadajniki
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 Ω)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kΩ
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 Ω
  Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Port HART
  Protokół transmisji Master type 0 lub 1,  rev. 4, rev. 5, rev. 6; FSK
  Realizowane funkcje Odczyt zmiennych PV, SV, TV, FV

  Pobieranie adresu długiego (rev. 5, rev. 6)

  Zmiana adresu krótkiego

  Tryb pracy multidrop Tak, do 12 urządzeń
  Zasilanie pętli 24 VDC (max 50 mA)
  Odczyt analogowy linii 4-20mA Nie
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wejścia PULS (dwustanowe/impulsowe/częstotliwościowe)
  Ilość wejść 2
  Maksymalne napięcie wejściowe ±28 VDC
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Funkcje Detekcja stanu

  Zliczanie impulsów

  Pomiar częstotliwości

  Zakres pomiaru 0,001 Hz do 10 kHz

  (0,001 Hz do 1 kHz przy podłączonym kondensatorze filtrującym)

  Minimalna szerokość impulsu 20 ms

  0,5 ms gdy kondensator filtrujący podłączony

  Błąd podstawowy (dla Ta = +20 °C) 0,02%
  Konfiguracja: OC/styk(1)
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Prąd w stanie zwarcia 12 mA
  Próg załączenia/wyłączenia 2,7 V / 2,4 V
  (1)Ustawienie domyślne.
  Konfiguracja: wejście napięciowe
  Rezystancja wejściowa 1 kW
  Próg załączania/wyłączania 2,7 V / 2,4 V
  Napięcie w stanie rozwarcia 12 V
  Konfiguracja: Namur
  Stan wysokiej impedancji 0,4 .. 1 mA
  Stan niskiej impedancji 2,2 .. 6,5 mA
  Wyjścia dwustanowe (przekaźnikowe)
  Ilość 4
  Typ wyjść Przekaźniki półprzewodnikowe
  Maksymalny prąd obciążenia 100 mA DC/AC
  Maksymalne napięcie 60 V DC/AC
  Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Wyjście analogowe 4-20mA (opcjonalnie)
  Ilość 1
  Sygnał wyjściowy 4-20mA (3,6–22 mA)
  Maksymalne napięcie pomiędzy I+ i I- 28 VDC
  Rezystancja pętli (dla Uzas = 24 V) 0 .. 500 Ω
  Rozdzielczość przetwornika C/A 16 bit
  Dokładność 0,5%
  Zasilanie obwodu pętli prądowej Z zewnątrz lub z źródła wewnętrznego 24 VDC / 22 mA
  Separacja galwaniczna od napięcia zasilania 400 VAC (separacja funkcjonalna)
  Port szeregowy RS-485 (2) – Slave
  Maksymalne obciążenie 32 odbiorniki/nadajniki
  Maksymalna długość linii 1200 m
  Maksymalne napięcie różnicowe A(+) – B(-) -7 .. +12 V
  Maksymalne napięcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa” -7 .. +12 V
  Minimalny sygnał wyjściowy nadajnika 1,5 V (przy R0 = 54 W)
  Minimalna czułość odbiornika 200 mV / RWE = 12 kW
  Minimalna impedancja linii transmisji danych 54 W
  Wewnętrzny układ rezystorów terminujących Tak, aktywowany przez zwarcie pinów na łączówce
  Zabezpieczenie zwarciowe/termiczne Tak/Tak
  Protokół transmisji ASCII

  Modbus RTU

  Prędkość transmisji 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps
  Kontrola parzystości Even, Odd, None
  Ramka 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
  Separacja galwaniczna brak
  Port Ethernet
  Protokół transmisji Modbus TCP, ICMP (ping), DHCP server, http server
  Interfejs 10BaseT Ethernet
  Bufor danych 300 B
  Ilość jednoczesnych otwartych połączeń 4
  Złącze RJ-45
  Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45
  Port USB
  Gniazdo portu Gniazdo typu A, zgodnie ze standardem USB
  Wersja USB 1.1
  Stopień ochrony IP54
  System zapisu FAT16 (w ograniczonym zakresie)
  Sygnalizacja zapisu czerwono-pomarańczowo-zielona dioda LED na płycie czołowej
  Wewnętrzna pamięć danych
  Pojemność pamięci 2 GB
  Orientacyjny czas rejestracji przy częstości zapisu,
  co 3 s dla 16 kanałów pomiarowych
  Ok. 400 dni
  Zasilanie MPI-D
  Napięcie zasilania 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)
  Maksymalna moc pobierana 5 VA / 5 W
  Zasilanie MPI-DN
  Napięcie zasilania 100 .. 240 VAC 50/60 Hz

  lub 24 VAC (+5%/-10%) lub 24 VDC (15 .. 30 VDC)

  Maksymalna moc pobierana 14 VA / 14 W (dla zasilania 100 .. 240 VAC)

  5 VA / 5 W (dla zasilania 24 VAC/VDC)

  Podłączenie przewodów
  Typ ·  MPI-D: złącza śrubowe wtykowe

  ·  MPI-DN: zaciski sprężynowe

  Przekrój przewodów ·  MPI-D: max. przekrój przewodów 1,5 mm2

  ·  MPI-DN: przekrój przewodów 0,2 .. 1,5 mm2

  Wymiary – obudowa MPI-D
  Typ obudowy Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl”
  Wymiary (szer. x wys. x gł.) 144 mm x 72 mm x 130 mm
  Głębokość obudowy wraz z łączówkami ok. 140 mm
  Wymiary wycięcia w panelu (szer. x wys.) 138+1,0 mm X 68+0,7 mm
  Maksymalna grubość płyty panelu 5 mm
  Masa ok. 0,5 kg
  Stopień ochrony od strony płyty czołowej IP54
  Stopień ochrony od strony płyty tylnej IP30
  Wymiary – obudowa MPI-DN
  Typ obudowy Z możliwością zawieszenia, tworzywo PC
  Wymiary (szer. X wys. X gł.) 257 mm X 217 mm X 125 mm (bez dławików kablowych)

  257 mm X 247 mm X 125 mm (z dławikami kablowymi)

  Masa ok. 2,1 kg
  Stopień ochrony IP54
  Warunki środowiskowe
  Temperatura pracy ·  MPI-D: 0 .. +50 °C

  ·  MPI-DN: -20 .. +50 °C

  Wilgotność względna 0 .. 75% (bez kondensacji pary wodnej)
  Temperatura przechowywania -20 .. +80 °C
  Kategoria przepięciowa OV II
  Stopień zanieczyszczenia PD 2
  LVD (bezpieczeństwo) EN 61010-1
  EMC Dyrektywa 2014/30/UE:

  ·  odporność w środowiskach przemysłowych zgodnie z EN 61326-1:2013 (Table 2)

  ·  emisja przewodzenia i promieniowania
  Klasa A zgodnie z EN 61326-1:2013

  RoHS Dyrektywa 2011/65/UE
  Miejsce instalacji ·  MPI-D: Wyłącznie do użytku wewnętrznego

  ·  MPI-DN: Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego(2)

  (2)Jeśli zapewniona jest dodatkowa ochrona przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie) urządzenie może być zainstalowane na zewnątrz budynku.
  Przykłady aplikacji
  Akcesoria
  Zapytaj o produkt